Przeglądanie tagów

Za zimno w siedzibie WUTW

Za zimno w siedzibie WUTW

Nie skończyły się kłopoty Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku YMCA związane z brakiem ogrzewania, ale seniorzy kontynuują zajęcia i spotkania. Prezydent Wejherowa udostępnił im lokal w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Hallera. W poprzednim wydaniu „Pulsu” pisaliśmy o zawieszeniu zajęć dla słuchaczy WUTW z powodu odcięcia…
Czytaj więcej...