Przeglądanie tagów

Umowy w Starostwie

Umowy w Starostwie

W Starostwie Powiatowym w Wejherowie odbyło się podpisanie umów w związku z przekazaniem dotacji celowej z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Pieniądze na ten cel pochodzą z wpływów uzyskanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar pieniężnych pobieranych na…
Czytaj więcej...