Przeglądanie tagów

Stosujmy się do przepisów

Stosujmy się do przepisów

Apel dotyczy kierowców pojazdów samochodowych, którzy nie stosują się do przepisów porządkowych związanych z parkowaniem pojazdów. Do najczęściej popełnianych wykroczeń w Wejherowie należą bowiem: parkowanie w miejscach zabronionych w strefie zamieszkania. Kierowcy zapominają, że w strefie zamieszkania można parkować jedynie w miejscach do tego…
Czytaj więcej...