Przeglądanie tagów

Promocja poprzez sport

Promocja poprzez sport

Samorząd powiatowy od wielu lat wspiera sportowców, osiągających wysokie wyniki oraz kluby, które promują powiat. W Starostwie podpisano kolejne umowy promocyjne z przedstawicielami klubów sportowych oraz sportowcem. Zarząd Powiatu przeznaczył w sumie 73 000 zł, na działania promocyjne związane ze sportem. W siedzibie Starostwa, starosta…
Czytaj więcej...