Przeglądanie tagów

Ostatni dowódca „Gryfa Pomorskiego”

Ostatni dowódca „Gryfa Pomorskiego”

Jednym z walczących o wolną Polskę żołnierzy, patriotą, który poniósł największa ofiarę jest zasłużony m.in. dla Wejherowa Augustyn Westphal - ostatni dowódca Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”. Artykuł o tym bohaterze otrzymaliśmy od Romana Dambka, prezesa Kaszubsko-Kociewskiego Stowarzyszenia im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf…
Czytaj więcej...