Przeglądanie tagów

Jest 38 projektów

Jest 38 projektów

W drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego, w ustalonym terminie do 18 lutego br. wejherowianie złożyli 38 projekty. 22 wnioski dotyczą inwestycji, a 16 innych inicjatyw. - Niektóre z projektów dotyczą infrastruktury drogowej, czyli modernizacji ulic, budowy progów zwalniających, urządzenia miejsc rekreacyjnych i placów zabaw - informuje Bogusław…
Czytaj więcej...