Przeglądanie tagów

Drogi

Drogi, wodociągi, oświetlenie

Gmina Łęczyce stara się inwestować i remontować, o czym świadczą zrealizowane w 2015 r. zadania oraz najbliższe plany. Najważniejsze są oczywiście drogi oraz obiekty oświatowe i komunalne. W tym roku, dzięki remontom i modernizacji, największych zmian doczeka się Zespół Szkół w Bożympolu Wielkim. W ubiegłym roku, w ramach inwestycji…
Czytaj więcej...