Przeglądanie tagów

Droga Krzyżowa

Droga Krzyżowa

W kolejne piątki Wielkiego Postu na Kalwarii Wejherowskiej - podobnie jak we wszystkich kościołach - odbywają się nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Nabożeństwa szczególne, podczas których tłum wiernych przemierza kalwaryjskie dróżki, modląc się przy poszczególnych kaplicach - stacjach Drogi Krzyżowej. Odległości między nimi są takie same, jak pomiędzy…
Czytaj więcej...