przeglądanie Kategoria

Zdrowie

Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym jego celem jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej. – Pozyskane dofinasowanie pozwoli na realizację sześciu projektów, w tym dwóch w Powiatowym Zespole…
Czytaj więcej...