przeglądanie Kategoria

Aktualności

Nowa siedziba sądu

Sąd Rejonowy w Wejherowie rozpoczął pracę w nowym budynku przy ul. Wniebowstąpienia 4 w Wejherowie. W tym budynku pracują wydziały: I Wydział Cywilny, Sekcja do Rozpoznawania Spraw Egzekucyjnych w I Wydziale Cywilnym, II Wydział Karny, Sekcja ds. Wykonywania Orzeczeń w II Wydziale Karnym, IV Wydział Ksiąg Wieczystych i II Zespół Kuratorskiej Służby…
Czytaj więcej...