Kontakt

Kontakt mailowy: redakcja@pulswejherowa.pl
Tel.: 606 101 502
Siedziba redakcji:
Wejherowo, ul. Polna 3/41