My i nasza rodzina

Ogółem 300 prac nadesłano na V Powiatowy Konkurs Czytelniczy „My i nasza rodzina – sięgajmy do swoich korzeni”. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie zorganizowała ten konkurs, aby zwiększyć aktywność czytelników w zacieśnianiu więzów rodzinnych jako podstawy życia ludzkiego.

Ponadto organizatorzy chcą zainteresować uczestników historią, kulturą, oraz tradycjami współczesnego i minionego okresu, odnalezieniem w sobie instynktu poszukiwania przodków oraz poznania jak liczną mamy rodzinę i skąd pochodzą jej korzenie.

Laureaci i organizatorzy konkursu „My i nasza rodzina – sięgajmy do swo- ich korzeni” (wraz z rodzicami) podczas uroczystości w bibliotece

Uczestnicy startowali w konkursie rysunkowym skierowanym do dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z powiatu wejherowskiego. Tematem przewodnim rysunków była oczywiście rodzina. Wykonanie drzewa genealogicznego było zadaniem dla uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI, a gimnazjaliści oraz starsza młodzież przygotowywali prezentacje multimedialne na temat genealogii rodziny.
W ostatniej kategorii startowały różne zainteresowane konkursem osoby, które podjęły się przygotowania filmu dokumentalnego.
W poniedziałek 28 listopada w bibliotece odbyło się uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom. W konkursie rysunkowym najlepiej oceniono prace: Mateusza Sychowskiego z Bolszewa (I miejsce), Dominika Benkowskiego z Orla i Agaty Jancy z SP nr 11 w Wejherowie. Wyróżnienia otrzymali: Antonina Stefaniszyn, Małgorzata Wójcik i Antonina Janca.
W kategorii wiekowej 8-9 lat pierwszej nagrody nie przyznano. Drugą uzyskała Agata Brzeska z SP nr 11 w Wejherowie, trzecią Magdalena Krampa z SSP w Bolszewie ,a czwartą Sara Kas SP nr 11. Wyróżnienie otrzymała Marta Drzeżdżon.

Daria Stankowska, uczennica rumskiej „jedynki” odbiera nagrodę z rąk Danuty Balcerowicz, dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie

Najlepsze drzewa genealogiczne wykonały: Daria Bistram (I miejsce) z SSP w Bolszewie, Daria Stankowska (II m.) z SP nr 1 w Rumi, Ewa Breza (III m.) z Bolszewa. Wyróżnieniami nagrodzono: Kacpra Damaszke, Michała Dampsa i Klaudię Skórowską.
Spośród autorów prezentacji pierwszą nagrodę otrzymała Joanna Kapica z ZSP nr 4 w Wejherowie (opiekun – Radosław Miszkiewicz), drugą Mikołaj Loewenau w Orlu (opiekun – Mariola Rozenkranz) a trzecią Kacper Rynkiewicz ze SP w Orlu (Mariola Rozenkranz).
Najlepszym filmem okazała się propozycja Macieja Kamrowskiego z I LO w Wejherowie, a drugim Agnieszki Wujec z V LO w Wejherowie.
Na koniec warto podkreślić, że cały ciekawy i pracochłonny projekt przygotowały pracownice Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie: Iwona Block, Bogumiła Dettlaff, Danuta Loewenau i Anna Kałużniak. Konkurs odbył się po raz piaty, a tegoroczna impreza została włączona w cykl spotkań z okazji 65-lecia wejherowskiej biblioteki.

Komentarzy (0)
Dodaj komentarz