Ulica Iwaszkiewicza

Licząca ponad 360 metrów ulica Iwaszkiewicza otrzymała utwardzoną nawierzchnię z płyt oraz chodnik. Prace wykonał Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.  w Wejherowie.

W odbiorze zmodernizowanej ul. Iwaszkiewicza uczestniczyli: prezydent Krzysztof Hildebrandt i zastępca prezydenta Beata Rutkiewicz, sekretarz miasta Bogusław Suwara, skarbnik miasta Arkadiusz Kraszkiewicz, kierownik Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM Stanisław Brzozowski, prezes Zakładu Usług Komunalnych Sp. s o.o. Roman Czerwiński i radny Bartłomiej Czyżewski.

– Jesteśmy dumni, że nasza wejherowska firma potrafi profesjonalnie zrealizować ważne zadanie drogowe – powiedział prezydent Krzysztof Hildebrandt dodając, że o budowę tej ulicy zabiegał radny Bartłomiej Czyżewski. Jak stwierdził prezydent Hildebrandt, ulica Iwaszkiewicza stanowi część układu komunikacyjnego, a dokładnie połączenia od zachodniej części miasta do wschodniej. Od ul. Ofiar Piaśnicy można będzie dojechać do ul. Chopina, stamtąd do  ul. Rybackiej, a przez ul. Necla, Gryfa Pomorskiego i Patoka do planowanego Węzła Zryw.
Na ul. Iwaszkiewicza będzie wprowadzony zakaz wjazdu dla pojazdów o dużej nośności, aby chronić nawierzchnię ulicy a także ograniczenie prędkości, co zasugerowali mieszkańcy.
– W imieniu mieszkańców chciałbym podziękować władzom miasta i firmie ZUK za utwardzenie tej ulicy – powiedział Stefan Pranga.
Na drodze ułożono 3500 metrów kw. płyt. Koszt inwestycji wyniósł ok. 250 tys. zł.

Komentarzy (0)
Dodaj komentarz