Powstaje Zachodnie Połączenie Drogowe

Wśród licznych inwestycji drogowych na terenie miasta, zrealizowano budowę ulicy Lelewela, będącej elementem większego układu komunikacyjnego. Inwestycja kosztowała ok. 2 mln zł, a wykonawcą była firma SKANSKA.

Powstało komfortowe połączenie ul. Lelewela z ul. Nadrzeczną, a w efekcie również połączenie ul. Ofiar Piaśnicy z ul. Chopina.
Na ul. Lelewela wybudowana została jezdnia o długości ok. 300 m i szerokości 7 m. Wykonano chodniki i zjazdy na posesje oraz wygodne i bezpieczne rondo u zbiegu ulic: Nadrzecznej – Derdowskiego – Krasińskiego. Powstała ścieżka rowerowa od ul. Niskiej do ul. Nadrzecznej, oświetlenie, sieć kanalizacji deszczowej oraz chodnik na ul. Nadrzecznej.

Budowa ul. Lelewela, jest elementem budowy Zachodniego Połączenia Drogowego Wejherowa, które będzie stanowiło ważny ciąg komunikacyjny. Celem tej strategicznej inwestycji jest usprawnienie ruchu w całej zachodniej części miasta.
– Przystępując do wykonania tej ulicy, mieliśmy przede wszystkim na względzie usprawnienie ruchu w zachodniej części miasta. Powstanie całego połączenia zachodniego jest zaplanowane na kilka lat i będzie realizowane przez miasto etapami, gdyż to ogromne i ambitne zadanie – powiedział prezydent Krzysztof Hildebrandt.

AK.

Komentarzy (0)
Dodaj komentarz