Ciekawy świat

W swoją 35. rocznicę pracy twórczej Tadeusz Trocki, grafik, malarz pejzażysta, marynista, zaprosił gości do restauracji „Trzy Korony” na jubileusz wernisaż prac pt. „Stąd do ciekawego świata”.Na wystawę złożyły się prace tematycznie zaczerpnięte z pejzaży, architektury różnych krajów, w tym arabskich. Niektóre szkice do późniejszych obrazów powstawały m.in. w Maroku, Jordanii, ale też bliższej nam Austrii.
W wejherowskich „Trzech Koronach” zjawiło się wiele gości, przyjaciół, miłośników malarstwa, ale także władze samorządowe: Bogdan Tokłowicz przewodniczący Rady Miasta i Jacek Thiel Etatowy Członek Zarządu Powiatu.
Nie zabrakło koleżanek i kolegów ze Stowarzyszenia Plastyków m. Stefana Lewińskiego przy Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim w Wejherowie. Tadeusz Trocki jest jego założycielem i aktywnym członkiem stowarzyszenia, inicjatorem plenerów i wystaw.
Do tej pory prezentował prace na 55 wystawach zbiorowych i indywidualnych w Polsce oraz Czechach. W 2010 r. otrzymał Medal Miasta Wejherowa.

 

AK.

Komentarzy (0)
Dodaj komentarz