Wybór ławników

W wejherowskim ratuszu 14 października odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Wejherowa, na której wybrano ławników.
Podczas tajnego głosowania radni dokonali wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję w latach  2016-2019. Wybrano pięciu ławników Sadu Okręgowego w Gdańsku oraz pięciu ławników Sądu Rejonowego w Gdyni – do orzekania w sprawach dotyczących Sądu Pracy. Osiem osób zostało ławnikami Sądu Rejonowego w Wejherowie.

Komentarzy (0)
Dodaj komentarz