Przeżyli razem pół wieku

Siedem par małżeńskich obchodzących w tym roku 50 rocznicę ślubu zostało odznaczonych „Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie”. Uroczystość Złotych Godów odbyła się w wejherowskim Pałacu Przebendowskich i Keyserligków.

 

W imieniu prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta medale przyznane przez Prezydenta RP Jubilatom wręczyli: zastępca prezydenta miasta Piotr Bochiński i sekretarz miasta Bogusław Suwara. Jubilaci otrzymali upominki ufundowane przez prezydenta Wejherowa oraz kwiaty.
Prezydent Piotr Bochiński zacytował słowa cenionego poety Rabindranath`a Tagora mówiące o tym, jak piękne może być życie w służbie drugiego człowieka, którego się kocha, szanuje, a który jest przyjacielem na całe życie.
– Drodzy Jubilaci, sami najlepiej wiecie, jak wspólnie przeżyć 50. lat w trwałym, zgodnym i godnym naśladowania związku. Gdyby nie głębokie uczucie, poszanowanie i zrozumienie potrzeb drugiej osoby, Wasze małżeństwo nie trwałoby pół wieku. Dzisiaj – wspólnie z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi radośnie świętujecie swój Piękny Złoty Jubileusz. Życzę abyście Państwo dalej  szli przez życie trzymając się mocno za ręce zawsze uśmiechnięci, zawsze razem, zawsze pewni swoich uczuć – powiedział Piotr Bochiński,składając gratulacje Jubilatom z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego.  
Imprezę poprowadził kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Grzegorz Gaszta. Uświetnił ją koncert akordeonistów z Wejherowskiego Centrum Kultury.

Komentarzy (0)
Dodaj komentarz