Nowoczesny sprzęt do ratowania dzieci

Oddział chirurgii dziecięcej Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie zostanie wyposażany w nowoczesny sprzęt, dzięki dotacji wysokości 150 tys. złotych od samorządów. 100 tys. zł pochodzi z budżetu powiatu wejherowskiego, a 50 zł z budżetu miasta Redy. Umowę o przekazaniu pieniędzy podpisano w szpitalu, w obecności dziennikarzy.

Stanisław Cirocki – kierownik sekcji aparatury medycznej – prezentuje specjalistyczny sprzęt.

– Dzięki współdziałaniu z władzami  Redy udało się przeznaczyć większą kwotę pieniędzy na sprzęt specjalistyczny dla szpitala – wyjaśniła starosta Gabriela Lisius. – Co roku staramy się wspomagać szpital. Mimo, że samorząd ma ograniczone możliwości finansowe, ale zawsze udaje się znaleźć środki finansowe na ten cel.
150 tys. zł zostanie przeznaczone na zakup sprzętu medycznego do endoskopowych zabiegów chirurgicznych dla Oddziału chirurgii dziecięcej.
Ordynator dr Marcin Ulasiński nie ukrywał radości z pomocy samorządów, podkreślając, że Oddział chirurgii dziecięcej korzysta  z niej po raz drugi. Wcześniej Urząd Marszałkowski i gmina Wejherowo przekazali pieniądze na remont oddziału.
Dr Marcin Ulasiński poinformował że dotychczasowa aparatura, służąca ratowaniu i leczeniu dzieci ma już 25 lat. Nowe urządzenie, do którego będzie można podłączać końcówki endoskopowe, umożliwi małoinwazyjne badania i zabiegi.

Od lewej: dyrektor szpitala Andrzej Zieleniewski, starosta wejherowski Gabriela Lisius burmistrz Redy, Krzysztof Krzemiński oraz Bożena Czepułkowska, dyrektor ds. medycznych, lekarz naczelny podpisują umowę o przekazaniu szpitalowi 150 tys. zł.

– Za 2-3 miesiące, po przeprowadzeniu procedury przetargowej, sprzęt powinien trafić do szpitala – wyjaśnił dyrektor placówki, Andrzej Zieleniewski.- Szpital finansowany jest w większości ze świadczeń kontraktowanych z NFZ, ale pieniądze jakie otrzymujemy pokrywają tylko potrzeby w zakresie zakupów leków i drobnego sprzętu medycznego. Kosztowniejsze urządzenia medyczne możemy kupić tylko dzięki wsparciu samorządów, za co jesteśmy wdzięczni.

AK.

Przypomnijmy, że niedawno 200 tysięcy zł przekazał Szpitalowi Specjalistycznemu w Wejherowie samorząd miasta Wejherowa. Podczas sesji 27 marca Rada Miasta Wejherowa podjęła uchwałę o przeznaczeniu takiej kwoty na zakup sprzętu medycznego do zabiegów operacyjnych, m.in. aparatu USG dla oddziału położniczo-ginekologicznego.
Marszałek pomorski Mieczysław Struk poinformował, że Urząd Marszałkowski dofinansuje szpital kwotą 3 mln złotych na  modernizację oddziału kardiologii. Wejherowski szpital jest placówką Urzędu Marszałkowskiego.

Komentarzy (0)
Dodaj komentarz