Pierwsze miejsce dla chóru i dla kompozytorki

Podczas IX Pomorskiego Festiwalu Pieśni Wielkopostnej w Kielnie sukces odnieśli młodzi artyści wejherowscy. Anna Rocławska zajęła I miejsce na II Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim na Kaszubską Pieśń Chóralną. Pierwsze miejsce w swojej kategorii zdobył także kierowany przez A. Rocławską Chór Żeński I LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie.

Tematem konkursu kompozytorskiego był tekst zaczerpnięty z Ewangelii św. Łukasza, w tłumaczeniu o. Adama Sikory na język kaszubski. W konkursie zwyciężyła Anna Rocławska, która odebrała nagrodę z rąk starosty powiatu wejherowskiego Gabrieli Lisius. Główna laureatka konkursu A. Rocławska jest studentką Akademii Muzycznej w Gdańsku, a także członkiem zespołu wokalnego Art’n’Voices , autorką muzyki do projektu „Droga Krzyżowa. Z Chrystusem na Kalwarii Wejherowskiej”.

Chór Żeński I LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie jest młodym zespołem, a pierwsza nagroda na festiwalu w Kielnie jest pierwszym poważnym sukcesem licealistek. Chór zaprezentował trudny program złożony z pieśni wielkopostnych, wykazując się przy tym dużą kulturą brzmienia, doskonałą intonacją oraz ciekawą interpretacją.
– Cieszę się, że dziewczyny stanęły na wysokości zadania, tym bardziej, że nie mają muzyki w szkole, nie znają nut, a wszystko jest efektem ciężkiej pracy  – mówi dyrygentka Anna Rocławska. – Musiałyśmy m.in. przygotować obowiązkowy utwór czyli chorał gregoriański „Crux Fidelis”, co nie było łatwym zadaniem.
O poziomie tegorocznej edycji konkursu chóralnego świadczy także fakt, że w poszczególnych kategoriach chóralnych jury przyznało tylko pierwsze miejsca, pozostałe zespoły zostały nagrodzone wyróżnieniami.

Komentarzy (0)
Dodaj komentarz