Komfortowo i bezpiecznie

Zamontowano kładkę nad rzeką wzdłuż ul. Ofiar Piaśnicy

Trwają prace budowlane związane z powstaniem ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Ofiar Piaśnicy. Na tej trasie zamontowano właśnie nowoczesną kładkę nad rzeką Reda, która zapewni użytkownikom bezpieczny spacer lub jazdę na rowerze. Chociaż ul. Ofiar Piaśnicy jest drogą należącą do władz województwa, to inwestycję realizuje miasto Wejherowo.

 

Dzięki wybudowanej kładce poprawi się bezpieczeństwo, zarówno pieszych jak i rowerzystów, korzystających z wyjazdu w miasta lub spacerów rekreacyjnych. Kładka zamontowana jest wzdłuż mostu na rzece, co powoduje przekierowanie na nią ruchu pieszych i rowerzystów bez zakłócania ruchu samochodowego na drodze wojewódzkiej 218.
Ścieżka rowerowa od strony miasta będzie wykonana z bezfazowej kostki betonowej, a na kładce zamontowany zostanie kanał technologiczny. W tym miejscu zamontowany będzie także monitoring miejski.
W ramach tej inwestycji przewidziana jest także przebudowa ul. Niskiej, a roboty drogowe na niej już trwają. Prace obejmują ułożenie nowej kanalizacji deszczowej, przebudowę przyłączy wodociągowych oraz wykonanie nowego oświetlenia drogowego. Ulica otrzyma nową nawierzchnię jezdni i chodników z kostki betonowej, co z pewnością wpłynie na komfort użytkowników drogi.
Projekt i inwestycja są finansowane z budżetu miasta Wejherowa oraz z dotacji zewnętrznych.
Dofinansowanie pozyskano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wykonawcą robót jest firma Polimex Infrastruktura.

Komentarzy (0)
Dodaj komentarz