Współpraca Powiatu z trzema uczelniami w Trójmieście

Porozumienie ze Związkiem Fahrenheita

Powiat Wejherowski podpisał porozumienie o współpracy ze Związkiem Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita, w skład którego wchodzą Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański oraz Gdański Uniwersytet Medyczny. Dokument jest przepustką dla młodzieży uczęszczającej do powiatowych szkół, do rozwijania swoich umiejętności pod okiem wykładowców z trzech wiodących uczelni z Pomorza.

 

W związku z dynamicznym rozwojem Powiatu Wejherowskiego oraz planowaną budową pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, w najbliższych latach potrzebni będą specjaliści z wielu różnych dziedzin. Podpisane porozumienie zakłada szeroko zakrojoną współpracę między szkołami powiatowymi, a trzema uczelniami gdańskimi, która przyczyni się do wzrostu liczby wysoko wykwalifikowanych absolwentów, ukierunkowanych na potrzeby regionalnego rynku pracy.
Umowę swoimi podpisami sygnowali: Starosta Wejherowski Gabriela Lisius, Dyrektor Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska, Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Marcin Gruchała, Rektor Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde oraz Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotr Stepnowski.
– Wobec wyzwań współczesności, a w szczególności planów rozwoju gospodarczego Powiatu Wejherowskiego i Województwa Pomorskiego na najbliższe lata, a nawet dziesięciolecia, podpisaną umową wznosimy na wyższy poziom dotychczasową współpracę z wiodącymi ośrodkami akademickimi Trójmiasta. Będzie to poziom adekwatny do ambicji i możliwości naszej młodzieży, zgodny z potrzebami i wymaganiami stawianymi przez uczelnie, i co ważne, adekwatny do potrzeb lokalnej i regionalnej gospodarki – podkreśla Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.
Obszarem deklarowanej współpracy będą kadry, zasoby oraz środowisko publicznych szkół ponadpodstawowych, których absolwenci będą zasilać i kształtować region w długoterminowej perspektywie.
– To niezwykle ważna inicjatywa i wielkie zadanie cywilizacyjne dla regionu. Rozwój nowych gałęzi przemysłu i technologii, w szczególności z obszaru energetyki, także jądrowej, stwarza konieczność wykształcenia wysokiej klasy specjalistów, którzy będą umieli odnaleźć się na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy – mówi prof. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Głównym celem podpisanej umowy będzie nie tylko promocja oferty edukacyjnej i naukowej gdańskich uczelni, ale przede wszystkim wspieranie inicjatyw edukacyjnych i naukowych oraz przedsięwzięć i projektów, a także wspólne prowadzenie działań, mających na celu dokształcanie nauczycieli i uczniów.
– Uniwersytet Gdański wpisuje się bardzo mocno i wyraźnie w obszar pomorski – praktycznie na każdym wydziale oferujemy kierunki, które związane są z morskim i nadmorskim charakterem regionu. Znaczące są też działania, które podejmujemy we współpracy z podmiotami gospodarki morskiej, offshoroweji w energetyce jądrowej np. kształcąc na studiach podyplomowych – podkreśla rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Piotr Stepnowski.
W dokumencie spośród wymienionych kierunków współpracy podkreślono także istotny aspekt wsparcia otoczenia branż i specjalizacji offshore, energetyki odnawialnej oraz energetyki jądrowej, których rozwój intensywnie rośnie w regionie pomorskim.
– Integracja potencjałów trzech dużych uczelni w ramach Uczelni Fahrenheita pozwoli nam stworzyć na Pomorzu niezwykle silny ośrodek akademicki i naukowy, który będzie w stanie sprostać wyzwaniom zmieniającego się świata. Niewątpliwie zarówno energetyka jądrowa, jak i morska energetyka wiatrowa, to przyszłość gospodarki naszego kraju – mówi rektor Politechniki Gdańskiej prof. Krzysztof Wilde.

Komentarzy (0)
Dodaj komentarz