Stypendia Starosty dla najzdolniejszych uczniów i studentów

Już po raz dwudziesty czwarty wręczono stypendia Starosty Wejherowskiego najzdolniejszym uczniom i studentom z powiatu wejherowskiego. Wśród nagrodzonych są m.in. finaliści wojewódzkich i ogólnopolskich konkursów i olimpiad, a także zwycięzcy zawodów sportowych.

 

Uchwalony blisko ćwierć wieku temu przez Radę Powiatu Wejherowskiego powiatowy program stypendialny, ma za zadanie promować wybitnie uzdolnionych uczniów i studentów oraz motywować ich do zdobywania wiedzy wykraczającej poza program nauczania.
– To forma uznania dla uczniów i studentów za odnoszone przez nich sukcesy w nauce, sporcie lub osiągnięcia artystyczne, Wierzę, że stypendia będą dodatkową inspiracją do pogłębiania pasji i zainteresowań młodych osób. Serdecznie gratuluję wszystkim stypendystom i życzę dalszego rozwoju i osiągania jeszcze lepszych wyników w różnych dziedzinach – mówiła Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.
Powiatowa Komisja Stypendialna zarekomendowała przyznanie stypendium 70 uczniom oraz 32 studentom o łącznej wartości 95 tys. zł.
– W ciągu 24 lat powiat przyznał 564 stypendia studentom i 1215 stypendiów uczniom o łącznej sumie ponad 1,3 mln zł – podkreśla Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.
Od 2010 r. Stypendium Starosty Wejherowskiego realizowane jest w nowej formule, dostosowanej do obecnie obowiązujących przepisów prawnych.
I tak, stypendium Starosty Wejherowskiego dla studentów przyznane może być w ramach pomocy materialnej studentom szkół wyższych publicznych i niepublicznych, którzy na stałe zamieszkują na terenie powiatu wejherowskiego. Z kolei stypendium Starosty Wejherowskiego dla uczniów przyznawane jest w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uczniów, realizujących obowiązek nauki w szkołach ponadpodstawowych i na stałe zamieszkujących na terenie powiatu wejherowskiego. W przypadku obu tych stypendiów, warunkiem uzyskania są przede wszystkim bardzo dobre wyniki w nauce uzyskane w ostatnim roku szkolnym i akademickim oraz w przypadku uczniów co najmniej dobra ocena z zachowania.
Dodatkowym i niezwykle istotnym kryterium jest również działalność naukowa, szkolna, artystyczna lub sportowa kandydata, przyczyniająca się do rozwoju oraz do promocji Powiatu Wejherowskiego.

Komentarzy (0)
Dodaj komentarz