Podatki bez zmian

W  2014 roku w Wejherowie nie będzie podwyżek podatków lokalnych, ustalanych przez władze samorządowe – od nieruchomości, środków transportu i psa.  Jak podkreśla prezydent Krzysztof Hildebrandt, pozostawienie podatków na dotychczasowym poziomie jest gestem w stronę mieszkańców i przedsiębiorców z Wejherowa, którzy podobnie jak samorząd odczuwają skutki kryzysu gospodarczego.

Podatek od nieruchomości
Oto roczne stawki podatku od nieruchomości:
Podatek od budynków mieszkalnych wynosi 73 gr. od 1 m kw. powierzchni użytkowej, ale jeżeli jedynym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta – 53 gr.
Podatek związany z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej wynosi 22,82 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej. Natomiast podatek za budynek zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,63 zł od 1 m kw. powierzchni.
Podatek od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego oraz organizacje pożytku publicznego – 7,50 zł.
Podatek od gruntów mieszkalnych wynosić będzie  45 gr. od 1 m kw. powierzchni, natomiast emeryci zapłacą 33 gr.

Od środków transportu
Nie zmieniły się także roczne stawki podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Wejherowa.  
Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie podatek wynosi 375 zł od samochodu spełniające normy ekologiczne EURO V. Natomiast od samochodu spełniającego normy ekologiczne EURO II, EURO III, EURO IV trzeba zapłacić 740 zł, a od pozostałych samochodów – 780 zł.
Podatek od samochodu powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie od samochodu spełniającego normy ekologiczne EURO II, EURO III, EURO IV wynosi 1 250 zł, od samochodu spełniającego normy ekolog. EURO V – 625 zł, a od pozostałych samochodów – 1 320 zł.
Podatek od samochodu powyżej 9 i poniżej 12 ton, spełniającego normy EURO II, EURO III, EURO IV wynosi 1550 zł, od samochodu spełniającego normy EURO V – 770 zł, natomiast od pozostałych samochodów – 1570 zł.

Podatek od psa
Od 2011 r. nie zmieniła się w Wejherowie stawka opłaty od posiadania psów, która wynosi 75 zł rocznie od każdego psa.
* * *
Szczegółowe stawki podatków od samochodu ciężarowego o masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, a także od ciągnika siodłowego i balastowego, od przyczepy i naczepy oraz od autobusów (podatek uzależniony od liczby miejsc do siedzenia) można znaleźć m.in. na stronie Urzędu Miejskiego w Wejherowie, pod adresem: www.wejherowo.pl

Komentarzy (0)
Dodaj komentarz