Gryf Literacki 2013

Ponad 20 książek (lista poniżej) otrzymało nominacje do nagrody Gryfa Literackiego za rok 2013. Kto otrzyma statuetkę w siódmej edycji konkursu, okaże się w marcu. Konkurencja jest duża, a kapituła ma tym trudniejsze zadanie.

Nominowane pozycje różnią się pod względem gatunku, objętości czy formy. Łączy je czas wydania – rok 2013, ewentualnie koniec roku 2012. Przede wszystkim książki są związane z powiatem wejherowskim – poprzez miejsce wydania, pochodzenie autora albo temat.
W skład kapituły, przyznającej nagrodę wchodzą laureaci wcześniejszych edycji konkursu oraz dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie.
W przypadku członka kapituły, który byłby zarazem autorem jednej z nominowanych książek, prawo do głosowania zostaje zawieszone w trosce o obiektywność wyboru.

1. Droga Krzyżowa: Z Chrystusem na Kalwarii Wejherowskiej – Przemysław August Lewiński.
2. Prusacy – Włodzimierz Zaczek.
3. Hanka. Historia pewnego pałacu – Monika Szczesiak.
4. Kaszuby i Kociewie: język, zwyczaje, przesądy, podania, zagadki i pieśni ludowe w północnej części Prus Zachodnich. Zebr. i oprac. Dr. Nadmorski
5. Historia Rumi: od pradziejów do 1945 r. – B. Breza i in.
6. Kostka – Iza Korsaj.
7. Aleksander Labuda Życie. Literatura. Mit – red. Daniel Kalinowski.
8. Związek Harcerstwa Polskiego w Rumi – Elwira Worzała.
9. Redzkie wspomnienia – Leon Denc, oprac. Bogusław Breza.
10. Kaszubskie losy – Józef Franciszek Wójcik.
11. Dusza światowa. Dorota Masłowska – rozmawia Agnieszka Drotkiewicz.
12. Każdej chwili szkoda – Olga Podolska-Schmandt, Marta Mehring.
13. Upadek Nikodema Dyzmy – Lesław Furmaga.
14. Gôdczi wuje Léona – Jerzy Hoppe.
15. Z podaniem i legendą na kaszubskich szlakach – Izabella Trojanowska; wstęp Jerzy Samp.
16. Wiérztnica z Ogura abo sto piesni ód sta piesniodzejów – W. Bobrowski.
17. O Muzeum w Wejherowie snuta komiksem opowieść – scen. Piotr Schmandt, rys. Tomasz Mering.
18. Miasto moje – Krystyna Trybowska-Goman.
19. Okruchy pamięci. Strzepcz w starej fotografii – Halina Bobrowska, Witold Bobrowski.
20. Bibliografia Powiatu Wejherowskiego za lata 2009-2010 – Iwona Block, Józefina Opczyńska.
21. Wejherowo, miasto Jakuba Wejhera – Jerzy Blank; oprac. Tomasz Żmuda-Trzebiatowski; zdjęcia Marek Demczuk i in.
22. Powiew Weny: Wejherowski Konkurs Literacki pod patronatem Prezydenta Wejherowa – oprac. Henryk Połchowski

Komentarzy (0)
Dodaj komentarz