Jednostka RG nr 1 zostanie rozbudowana

Na terenie JRG 1 w Wejherowie (ul. Tartaczna 5) odbyło się podpisanie umowy z wykonawcą na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie”.

 

Projekt zakłada nadbudowę budynku o jedną kondygnację, rozbudowę o szyb dźwigu windowego, przebudowę części istniejącego budynku m.in. o nowe stanowiska garażowe oraz remont elewacji połączony z termomodernizacją całego budynku.
Ponadto utworzona zostanie sala edukacyjna „Ognik”.
Celem inwestycji jest przeniesienie Komendy Powiatowej PSP do obiektów JRG 1.
Inwestycja została dofinansowana ze środków rządowych.

Komentarzy (0)
Dodaj komentarz