Kwiaty dla założyciela i nowa fontanna

376 lat temu powstało Wejherowo

Z okazji 376. rocznicy powstania Wejherowa i 410. urodzin Jakuba Wejhera 28 maja odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta, a na wejherowskim rynku uruchomiono nową fontannę. Przed pomnikiem założyciela miasta złożono kwiaty.

Na placu Wejhera pojawiła się nowa atrakcja – fontanna z rzeźbą św. Franciszka z Asyżu. Autorką figury św. Franciszka i zwierząt jest Dorota Dziekiewicz-Pilich – artystka, która wcześniej wykonała piękne rzeźby obok Filharmonii Kaszubskiej.
W uroczystej sesji w ratuszu uczestniczyli m.in. przedstawiciele policji, wojska i okolicznych samorządów, dyrektorzy placówek oświatowych oraz jednostek organizacyjnych miasta. Jacek Thiel, wicestarosta powiatu wejherowskiego z okazji urodzin miasta złożył życzenia włodarzom i mieszkańcom, podziękował także za współpracę z miastem.
Uroczystość uświetnił koncert zespołu Bellcant, który tworzą sopranistki: Magdalena Chmielecka, Maria Malinowska i Karolina Sołomin.

 

Dlaczego Święty Franciszek?

O. prof. dr hab. Adam R. Sikora OFM o związkach Wejherowa z dziedzictwem Św. Franciszka: – Historii powstania naszego miasta nie da się opowiedzieć bez odniesień do związków założyciela miasta Jakuba Wejhera z postacią św. Franciszka z Asyżu. Wejherowo budowane było od podstaw według określonego zamysłu jego fundatora, Jakuba Wejhera, który nie tylko zaakceptował przedstawioną mu wizję topograficzno-architektoniczną, ale pozostawił na niej wyraźne, osobiste znamię, odbijające jego duchowy profil. Jednym z rysów duchowości wojewody malborskiego była głęboka religijność, w którą wpisany był kult św. Franciszka z Asyżu. Znalazło to swój wyraz tak w świadectwach pisanych, jak i w pomnikach materialnych, które łączą się z dziejami Wejherowa. (…) Wyrazem przywiązania Jakuba Wejhera do postaci św. Franciszka było sprowadzenie przez niego duchowych synów św. Franciszka – franciszkanów – „ubogich zakonników reformatów Zakonu św. Franciszka swego patrona”. Widział w nich krzewicieli idei Biedaczyny z Asyżu, których już sama obecność miała wyrażać bliskie mu wartości. Przybyli oni do Nowej Kolonii Wejherowskiej 13 września 1647 roku. Dwa lata później, we wigilię św. Franciszka 1649 r. wprowadzili się do nowo wybudowanego klasztoru. (…) Św. Franciszek patronował tym ziemiom, w Wejherowie znajdował się pierwszy kościół, któremu patronował św. Franciszek, są liczne dzieła sztuki związane z tą postacią. Niewątpliwie zaliczyć do tego należy także Kalwarię Wejherowską. W czasach Jakuba Wejhera droga krzyżowa kojarzona była jednoznacznie z franciszkanami. (…) Z powyższego przeglądu danych dotyczących związków postaci św. Franciszka z Wejherowem u zarania miasta wynika, że Święty z Asyżu obecny był w życiu rodu Wejherów już przed założeniem naszego miasta. Trwał on i zaznaczał się w trakcie jego powstawania tak wśród samych jego właścicieli, jak i mieszkańców i rozszerzył się na najbliższą okolicę. Cenne są wszelkie inicjatywy, które mieszkańcom nie tylko przypominają o początkach miasta i jego związkach z postacią świętego, ale są bliskie założycielowi Wejherowa

Komentarzy (0)
Dodaj komentarz