Wizja rozwoju miasta

Jak co roku spotkali się członkowie i sympatycy Ruchu Społecznego „Wolę Wejherowo”. Noworoczne spotkanie w sali „Atlantic” zgromadziło wielu samorządowców, działaczy osiedlowych i członków organizacji społecznych, przedsiębiorców, rzemieślników, twórców i przedstawicieli różnych środowisk, którzy rozmawiali m.in. o przyszłości Wejherowa.

Prezydent Krzysztof Hildebrandt mówił podczas spotkania o ubiegłorocznych przedsięwzięciach, ale przede wszystkim o planach. Podkreślał, że Wejherowo rozwija się dzięki wszystkim mieszkańcom. Podziękował wszystkim za pomoc, radę , ale też konstruktywną krytykę i uwagi.
– To, że udaje nam się realizować kolejne zadania, takie jak rewitalizacja Śródmieścia i parku miejskiego, remonty szkół, budowa trasy pieszo-rowerowej i inne inwestycje, jest również zasługą was wszystkich i za to wam dziękuję – zwrócił się prezydent Hildebrandt do uczestników spotkania. – Rok 2013 niesie ze sobą obawy, związane m.in. z nowymi ustawami i niekorzystnymi dla samorządów przepisami, ale też daje nadzieje i szanse na dalszy rozwój miasta. Będziemy kontynuować dotychczasowe inwestycje i przygotowywać kolejne. Już dzisiaj zapraszam państwa na otwarcie w maju nowego Wejherowskiego Centrum Kultury, które obecnie jest wyposażane.
Prezydent Krzysztof Hildebrandt mówił o możliwościach, jakie otwiera nowoczesna siedziba WCK. Dzięki przestronnym pomieszczeniom wyposażonym w sprzęt nowej generacji (m.in. w sali kinowej), możliwe będą spotkania wszystkich wejherowian ze sztuką i rozrywką na wysokim poziomie, a także rozwijanie zainteresowań i zdobywanie nowych umiejętności plastycznych, tanecznych, muzycznych i innych.
– Kultura to ważny element, który wpływa na rozwój miasta, rozwój jego mieszkańców. Staramy się, aby rozwój Wejherowa był zrównoważony. – powiedział K. Hildebrandt. – Dzięki inwestycjom i remontom, niedługo wszystkie placówki miejskie, począwszy od szkół, przez bibliotekę, po siedzibę MOPS i WTBS będą funkcjonowały w bardzo dobrych warunkach z korzyścią dla wejherowian.
Prezydent miasta przypomniał priorytetowe zadania na najbliższy rok i kolejne lata, czyli inwestycje drogowe, w tym remont nawierzchni ul. Śmiechowskiej, przebudowę skrzyżowania ulic Sienkiewicza – 10 lutego- Św. Jana, utwardzenie ulic, które mają nawierzchnię gruntową, dokończenie dokumentacji pod budowę bezkolizyjnego Węzła Zryw oraz kolejnego węzła drogowego w ul. Kwiatowej (z przejazdem podziemnym).
Miasto znalazło też inwestora, który kupił teren tzw. Osiedla Srebrna w centrum Wejherowa, gdzie powstanie nowa galeria handlowa. Jak powiedział Krzysztof Hildebrandt, wraz z budową galerii pojawia się szansa na ożywienie Śródmieścia.
Te i inne zagadnienia, o których mówił prezydent Wejherowa, składają się na spójną i realną wizję rozwoju miasta. Członkowie i sympatycy Ruchu Społecznego „Wolę Wejherowo” spotykają się regularnie i dyskutują o miejskich sprawach.
– Nie istniejmy tylko od wyborów do wyborów – mówią o sobie. – Na bieżąco współpracujemy z prezydentem i radnymi, aby kształtować to, co dzieje się w Wejherowie. AK.

Komentarzy (0)
Dodaj komentarz