Nowe chodniki i trasy rowerowe

Zima nie jest odpowiednim czasem na realizację inwestycji drogowych, ale na pewno dobrym na ich przygotowanie. W gminie Luzino w styczniu br. rozstrzygnięto przetargi na planowaną w tym roku budowę chodników. Prace ruszą, kiedy tylko pozwoli na to pogoda. Chodniki i ciągi pieszo-rowerowe będą gotowe do końca czerwca.

Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo mieszkańców, w tym dzieci, zmierzających do szkoły lub z niej wracających. Wiadomo, że piesi idący wąskim poboczem czy wręcz skrajem drogi są narażeni na potrącenie.
– Chodników brakuje zwłaszcza przy drogach powiatowych, które łączą wsie, a na tych trasach panuje zwykle duży ruch – informuje Jarosław Wejer, wójt Gminy Luzino. – Chodniki oraz ciągi pieszo-rowerowe, które powstaną w tym roku, znacznie poprawią bezpieczeństwo przechodniów i rowerzystów, a kierowcom zaoszczędzą niepotrzebnych stresów.
Realizacja tych zamierzeń w gminie Luzino pochłonie półtora miliona złotych. Skąd pochodzą pieniądze na te inwestycje?
– Część środków na ten cel pochodzi jeszcze z ubiegłorocznego budżetu, ponieważ jest to kontynuacja zadań, planowanych w budżecie w 2012 roku. Ponadto uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 500 tysięcy złotych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – wyjaśnia wójt Luzina .
Najdłuższy, bo ponad 800-metrowy ciąg pieszo-rowerowy powstanie na terenie Kębłowa, wzdłuż ul. Chłopskiej. W Kębłowie powstaną także chodniki przy ul. Wiejskiej i Ludowej. W Barłominie zaplanowano budowę chodnika przy ul. Szkolnej , natomiast w Milwinie – przy ul. Wejherowskiej, na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Wrzosowej oraz od ul. Długiej w kierunku ul. Sosnowej.
W Sychowie chodnik i dwie zatoki autobusowe powstaną przy ul. Jana Pawła II. W Wyszecinie budowa chodnika będzie realizowana przy ulicach: Kasztanowej i Ofiar Stutthofu, a w Kochanowie – przy Św. Wawrzyńca i ul. Ks. Borysewicza, przy której powstaną również dwie zatoki autobusowe.
Skoro o inwestycjach drogowych mowa, warto dodać, że w tegorocznym budżecie gminy zaplanowano budowę dwóch ulic w Luzinie. Kompleksowe utwardzenie rozpocznie się na ulicach: Narcyzowa i Łąkowa.

AK.

W gminie Luzino zaplanowano też inwestycje oświatowe.
Rozbudowana będzie Szkoła Podstawowa w Sychowie (budowa sali gimnastycznej i sal dydaktycznych) oraz Szkoła Podstawowa w Kębłowie (kontynuacja prac).
Planowana jest także budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Luzinie. W tym roku przygotowana zostanie dokumentacja inwestycji.
Ta sama szkoła oraz placówka w Kębłowie objęte zostały programem termomodernizacji. Obie szkoły zostaną ocieplone.

Komentarzy (0)
Dodaj komentarz