Stanowisko Urzędu Miejskiego w sprawie wycofania Klubu Gryf „Orlex” Wejherowo z rozgrywek drugiej ligi piłkarskiej

Z przykrością przyjęliśmy wiadomość o wycofaniu klubu Gryf „Orlex” Wejherowo z udziału w rozgrywkach drugiej ligi piłkarskiej. Jednocześnie chcemy odnieść się do nieprawdziwych informacji jakie podaje Zarząd Klubu, argumentując swoją decyzję m.in. brakiem wsparcia ze strony Miasta.
W dniu 4 października 2012 roku, Rada Miasta – na prośbę władz Klubu – apelowała do Prezydenta o rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie zespołu Gryf „Orlex” Wejherowo. Pomimo tego, do dziś nie wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Wejherowie oferta władz Klubu, która byłaby podstawą do formalnego rozpatrzenia wniosku. Uchwała zobowiązywała bowiem Klub do przedstawienia opisu zasad finansowania, sprawozdania finansowego z działalności Klubu oraz planu finansowego na rok 2013, z podaniem planowanych dochodów i wydatków. Bez tego nie było możliwe formalne odniesienie się do prośby Klubu. Dlatego bezwzględnie należy zauważyć, iż Zarząd Klubu z jednej strony zarzuca brak działań i dobrej woli Urzędowi Miejskiemu w Wejherowie, zaś sam lekceważy zobowiązania wynikające z dokumentów urzędowych oraz procedury.

W dniu 17 grudnia 2012 roku, na dzień przed sesją Rady Miasta, Zarząd Klubu Gryf „Orlex” Wejherowo wydał oświadczenie, w którym mamy do czynienia z ewidentnym szantażem. Postawiono władze Miasta „pod ścianą” – warunkując dalsze uczestniczenie Klubu w rozgrywkach II Ligi Piłkarskiej, przyznaniem 600 tys. zł. dotacji.
Równocześnie Zarząd Klubu nie podjął żadnych działań, które formalnie pozwoliłyby Miastu na rozpatrzenie wniosku o dodatkowe wsparcie Klubu, co mogłoby zostać ujęte w konstruowanym budżecie.

Chcemy ponadto pokreślić, iż Miasto każdego roku wspiera sport w Wejherowie. W ostatnich latach przeznaczyliśmy na funkcjonowanie Klubu Gryf „Orlex” Wejherowo ponad 650 tys. zł, a i w najbliższym zostanie on wsparty kolejnymi środkami.

Dlatego działania jakie podejmuje Zarząd Klubu, obarczając Miasto odpowiedzialnością za swoje błędy i zaniechania, uważamy za co najmniej nieodpowiednie. Urząd Miejski  w Wejherowie
Od redakcji: artykuł na temat WKS Gryf Orlex zamieszczamy na str. 5.

Komentarzy (0)
Dodaj komentarz