Absolutorium dla prezydenta

Absolutorium dla prezydenta Wejherowa, Krzysztofa Hildebrandta, przyjęte większością głosów (za było 10 radnych klubu „Wolę Wejherowo” i jeden radny Pi S) było jedną z ważniejszych uchwał, podjętych na czerwcowej sesji Rady Miejskiej Wejherowa. Radni ocenili pozytywnie działalność prezydenta Wejherowa w 2010 roku. 

Głosowanie poprzedziła burzliwa i wielogodzinna dyskusja, w której radni Platformy Obywatelskiej, tradycyjnie przeciwni przyznaniu absolutorium za 2010 rok, jak zawsze krytycznie odnieśli się do realizacji ubiegłorocznego budżetu.
Przewodniczący Rady Miasta Leszek Glaza przypomniał, że budżet ten dwukrotnie uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej.
Jak podkreślił prezydent Krzysztof Hildebrandt, budżet 2010 roku był realizowany w trudnym czasie, panującego nie tylko w Polsce, ale i w Europie – kryzysu.
– Ten kryzys dotknął nie tylko samorządy, ale wszystkich mieszkańców – mówił prezydent. – Staraliśmy się, aby wejherowianie nie odczuli tego dotkliwie.

Prezydent omówił warte 18 mln zł zeszłoroczne inwestycje, takie jak przebudowa ul. Wałowej, prace w parku miejskim, a także budowa centrum kultury. Miasto wybudowało lub wyremontowało ok. 6 km ulic i chodników, co pochłonęło najwięcej wydatków. Udało się zdobyć znaczne środki zewnętrzne, pochodzących m.in. z funduszy unijnych.

– Najważniejsze, że otrzymałem potwierdzenie od mieszkańców, że podoba im się taki kierunek rozwoju miasta, bo to przez nich zostałem wybrany na kolejną kadencję – stwierdził na sesji Krzysztof Hildebrandt. – Zamierzam kontynuować politykę rozwoju miasta, tak aby mieszkańcy chcieli tu mieszkać i żeby mieszkało się tutaj coraz lepiej.

Zgodnie ze sprawozdaniem, przyjętym na ostatniej sesji, dochody w 2010 roku zostały wykonane w kwocie 120 792 063 zł, a wydatki wynosiły 123 708 162 zł (o 11 296 660 zł niższe od zaplanowanych).
Jak zauważył Wojciech Kozłowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta, głównym powodem niewykorzystania wszystkich środków jest fakt, że z przyczyn niezależnych od miasta, z powodu trudnych warunków zimowych nie można było prowadzić prac przy budowie nowego WCK.

Komisja rewizyjna, która opiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu stwierdziła, że nie doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych, a prezydent realizując zadania budżetowe kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi.
AK.

Komentarzy (0)
Dodaj komentarz