Bardzo dobry stan budżetu miasta

Rozmowa z radnym Krzysztofem Gajewskim, przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Wejherowa

Radny Krzysztof Gajewski.

– W czerwcu odbędzie się sesja absolutoryjna, podczas której radni wysłuchają sprawozdania z wykonania budżetu miasta w 2017 roku i między innymi na tej podstawie ocenią pracę prezydenta Wejherowa. Najpierw jednak swoją opinię zaprezentuje kierowana przez Pana komisja, której zdanie jest w takim momencie bardzo ważne.
– Tak, ponieważ na sesji absolutoryjnej oceniamy realizację budżetu, a członkowie Komisji Budżetu i Finansów mają dużą wiedzę na ten temat.
– Dlaczego?
– Najkrócej mówiąc, przez całą kadencję Rady Miasta analizujemy i opiniujemy uchwały, które będą przedstawiane na sesji Rady Miasta, a mające jakikolwiek wpływ na dochody i wydatki budżetowe.
Śledzimy realizację inwestycji miejskich oraz wszystkie decyzje budżetowe, wywierające bezpośredni wpływ na mieszkańców Wejherowa np. podatki lokalne, wydatki miasta na opiekę i pomoc socjalną. Zajmujemy się gospodarką nieruchomościami w zakresie jej wpływu na finanse miasta.
Nasza komisja analizuje również Wieloletnią Prognozę Finansową, która pokazuje jak będzie kształtowała się sytuacja finansowa miasta w latach przyszłych. W obecnej kadencji Komisja obradowała 37 razy.
– Jak Pan ocenia stan budżetu miasta pod koniec obecnej kadencji samorządu miejskiego?
– Podsumowując kadencję 2014-2018, muszę stwierdzić, że stan budżetu miasta przez całą kadencję był bardzo dobry. Dochody budżetowe i wydatki rosły we wszystkich dziedzinach życia miasta. Stawki miejskich podatków od pięciu lat są na tym samym poziomie, a niektóre stawki są nawet niższe. Pomimo tego jesteśmy świadkami rekordowych inwestycji i rozwoju Wejherowa.
– Czy nasze miasto jest bardzo zadłużone?
– Zadłużenie Wejherowa utrzymuje się na względnie niskim i co najważniejsze, bezpiecznym poziomie. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2017 roku wyniósł 25,9 procent, co nie stanowi nawet połowy 60-procentowego progu przyjmowanego za wartość dopuszczalną.
– Miasto realizuje bardzo dużo inwestycji, jak Pan powiedział „rekordowych”. A co o inwestycjach mówią konkretne liczby?
– Dla porównania powiem, że w poprzedniej kadencji 2010-2014 wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem 113,8 mln zł, natomiast w obecnej kadencji 2014-2018 zamkną się kwotą aż 143,7 mln zł. To oznacza wzrost o ponad 26 procent! Podkreślić należy, że cała obecna kadencja, nie tylko bieżący rok, jest jeszcze lepsza od poprzednich, jeśli chodzi o tempo inwestycji i rozwój miasta. Takich pieniędzy nigdy nie mieliśmy.
Nie czekamy, wydajemy je na potrzebne wejherowianom zadania, co widać chociażby na naszych ulicach.
– Czy Pana zdaniem uda się utrzymać tempo i poziom realizowanych inwestycji również w kolejnych latach?
– Sądzę, że tak. W Wieloletniej Prognozie Finansowej już zabezpieczyliśmy znaczne środki na kolejne inwestycje, np. 10 mln zł na budowę tunelu pod drogą krajową nr 6 w ramach Węzła Śmiechowo (Zryw) w latach 2020-2021. Jako radny, zdaję sobie sprawę, że potrzeby i oczekiwania społeczne zawsze i wszędzie będą większe niż możliwości, ale starałem się mówić o faktach, o tym co rzeczywiście się dzieje w mieście.
– Dziękuję za rozmowę.

Komentarzy (0)
Dodaj komentarz