Nagrodzeni nauczyciele

Dzień Edukacji Narodowej był okazją do uroczystego spotkania wejherowskich nauczycieli oraz do przekazania im wyrazów uznania i podziękowań. W Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie odbyła się miejska uroczystość, podczas której prezydent Wejherowa wręczył m.in. nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Prezydent wręcza nauczycielom akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Aby je otrzymać, trzeba było zdać specjalny egzamin.

Podczas uroczystości wręczono Nagrody Prezydenta, a także akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Dziękując nauczycielom za ich trud, prezydent Krzysztof Hildebrandt podkreślił, że władzom miasta Wejherowa leży na sercu edukacja młodego pokolenia, ponieważ dobrze wykształcona i wychowana młodzież stanowi o wartości każdej lokalnej społeczności i jest nadzieją na lepsze jutro.

Nagrody Prezydenta otrzymali:
Alicja Cilińdź – nauczyciel Przedszkola Samorządowego nr 2, Maria Dempc – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, Estera Frąckowiak zastępca dyrektora Zespołu Szkół nr 1, Andrzej Gredecki – dyrektor ZSO nr 2, Piotr Gwizdalski – nauczyciel Gimnazjum nr 1, Małgorzata Hallmann – nauczyciel ZS nr 3, Izabela Karwowska – nauczyciel ZS nr 2, Katarzyna Kędzierska – nauczyciel ZSO nr 2, Aleksandra Klawitter-Pohnke — zastępca dyrektora SP nr 9, Wojciech Kurowski – zastępca dyrektora SP nr 9, Grzegorz Lisewski – nauczyciel ZS nr 2, Katarzyna Merc – nauczyciel Gimnazjum nr 1, Krystyna Naczk – nauczyciel ZS nr 3, Grażyna Szramkowska – dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 2, Anita Zaborowska – nauczyciel ZS nr 1, Małgorzata Zaleska – dyrektor Gimnazjum nr 1.

Nauczycielami mianowanymi zostali:
Marta Borawska-Hennig – nauczyciel ZS nr 3, Monika Borowczak – nauczyciel ZS nr 2, Magdalena Chełminiacka – nauczyciel ZS nr 3, Magdalena Człapińska – nauczyciel ZS nr 2, Patrycja Dorsz – nauczyciel ZS nr 3, Aneta Gzik – nauczyciel ZS nr 1, Sylwia Klamrowska – nauczyciel ZSO nr 2, Grzegorz Palach – nauczyciel ZS nr 2, Magdalena Poznań – nauczyciel ZSO nr 2, Maria Rompca – nauczyciel SP nr 9, Agnieszka Stanasiuk – nauczyciel ZSO nr 2, Beata Stefaniszyn – nauczyciel SP nr 9, Agnieszka Willma – nauczyciel Gimnazjum nr 1, Elwira Wójcik – nauczyciel ZS nr 1.

Komentarzy (0)
Dodaj komentarz