Jak napisać projekt?

Wnioski można składać do 3 kwietnia br.

W Filharmonii Kaszubskiej 28 lutego odbyły się warsztaty, podczas których zainteresowani mieszkańcy Wejherowa dowiedzieli się wielu szczegółów o Budżecie Obywatelskim oraz tego, jak poprawnie wypełnić wniosek. Kolejne takie spotkanie odbędzie się 14 marca o godz. 18 w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Kaszubskiej 14. Tam również można będzie nauczyć się pisania projektów pod okiem ekspertów z Urzędu Miejskiego.

– To mieszkańcy zdecydują, na co zostaną przeznaczone wspólne pieniądze.Poprzednie edycje Budżetu Obywatelskiego potwierdziły dużą aktywność i pomysłowość wejherowian – mówi prezydent Krzysztof Hildebrandt. – Zachęcam do aktywnego uczestnictwa w życiu Wejherowa i życzę wielu wspaniałych pomysłów. Spotkania konsultacyjne są bardzo ważne dla wejherowian, zwłaszcza tych, którzy chcą złożyć projekt do Budżetu Obywatelskiego. Jest to także okazja skorzystania z doświadczenia osób, które brały już z powodzeniem udział w poprzednich edycjach budżetu.
W 3. edycji Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego zwyciężył projekt dotyczący budowy boiska przy SP nr 11. Podczas warsztatów autorka tego projektu Anna Grubba zachęcała do udziału w budżecie obywatelskim.
– Najważniejsze jest napisanie projektu. Same procedury nie są bardzo skomplikowane, można liczyć na pomoc urzędników – powiedziała Anna Grubba. – Następnym krokiem jest zachęcenie jak największej liczby mieszkańców do głosowania. Do naszego sukcesu przyczynili się uczniowie szkoły, ich rodziny oraz okoliczni mieszkańcy osiedla. Szkoła będzie miała boisko na miarę XXI wieku – to nasz wspólny sukces. Wkrótce będziemy składać kolejny projekt.
– Na realizację tegorocznej edycji Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego, miasto przeznaczyło 1 mln złotych: 950 tys. zł na projekty inwestycyjne i 50 tys. zł na nieinwestycyjne – informuje Arkadiusz Kraszkiewicz, zastepca prezydenta Wejherowa. – Maksymalna wartość zgłoszonego projektu inwestycyjnego nie może przekroczyć kwoty 200 tys. zł, a projektu nieinwestycyjnego – 10 tys. zł. Także w tym roku wejherowianie będą mogli oddawali dwa głosy – jeden na projekt inwestycyjny, drugi na projekt nieinwestycyjny tzw. miękki. Wzorem lat ubiegłych, głosować będzie mógł każdy mieszkaniec Wejherowa, który ukończył 16 lat, elektronicznie na stronie internetowej miasta Wejherowo oraz w formie pisemnej we wskazanych punktach.
Co ważne, na etapie składania wniosków autorzy projektu muszą przekonać mieszkańców Wejherowa, aby poparli ich wniosek.i zebrać co najmniej 50 podpisów wejherowian, którzy ukończyli 16 lat.

 

Masz pytania związane z pisaniem wniosku?

Eksperci Urzędu Miejskiego odpowiedzą na twoje pytania:
• w zakresie inwestycji – Piotr Nowosiak, tel. 58 677 71 10
• w zakresie urbanistyki i nieruchomości – Sylwia Jedynak, tel. 58 677 71 85
• w zakresie wydarzeń sportowych i kulturalnych – Michał Jeliński, tel. 58 677 70 36

Co należy wziąć pod uwagę pisząc wniosek:

• Projekty muszą należeć do zadań własnych miasta, a także uwzględniać zasady legalności, gospodarności i celowości.
• Należy sprawdzić własność terenu, na którym proponowana inwestycja ma być zrealizowana. Zadania inwestycyjne i remontowe mogą zostać wykonane wyłączne na terenach będących w posiadaniu Miasta Wejherowa.

Jak składamy wnioski:

• Jeśli napisałeś wniosek musisz przekonać mieszkańców Wejherowa, aby poparli go. Zbierz co najmniej 50 podpisów.
• Formularz wniosku z podpisami mieszkańców dostarcz w oryginale do kancelarii Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 lub do Ratusza pl. Jakuba Wejhera 8 od 1 marca do 3 kwietnia 2018 r.

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego 2018:

• od 1 marca do 3 kwietnia – składanie wniosków-projektów przez mieszkańców
• do 11 maja – weryfikacja formalna złożonych propozycji projektów i konsultacje społeczne
• 14 maja – ogłoszenie listy zakwalifikowanych projektów do głosowania
• 8-22 czerwca – głosowanie mieszkańców na projekty
• czerwiec 2018 – ogłoszenie wyników głosowania

Komentarzy (0)
Dodaj komentarz