Więcej na zabytki

Kościół pw. Trójcy Świętej, kościół św. Anny oraz klasztor franciszkanów w Wejherowie dostaną dotacje z miasta na prace konserwatorskie i budowlane, związane z renowacją tych zabytkowych obiektów. Przyznano też pieniądze na remonty starych domów. Uchwały w tej sprawie radni przyjęli na ostatniej sesji Rady Miasta. Kościół św. Trójcy otrzymał 100 tys. zł na wykonanie tynków zewnętrznych frontu kościoła oraz renowację drzwi zewnętrznych, a kościół św. Anny 172 138 zł na wykonanie izolacji ściany prezbiterium, renowację elewacji oraz obrazów ołtarza.
Klasztorowi franciszkanów przyznano dotację w wysokości 77 861 zł na wykonanie stolarki okiennej.
Na wniosek prezydenta Krzysztof Hildebrandta, wejherowscy radni przyznali ponadto ponad 113 tys. zł na remont siedmiu wejherowskich zabytków. Są to stare kamienice przy ul.: Klasztornej 10-12 i Mickiewicza 1 (24 465 zł), Wybickiego 1 (14 800 zł), Wałowej 5- 9 (727 zł), 3 Maja 36 (19 529 zł), Dworcowej 3 (9 913 zł), Klasztornej 24 (14 692 zł) oraz Kopernika 11 (19 890 zł).
AK.

Komentarzy (0)
Dodaj komentarz