Michał Schröder odznaczony

Michał Aleksander Schröder, Prezes Fundacji „Dom Mojego Brata” i wieloletni działacz na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych, otrzymał odznakę honorową „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”.

Michał Aleksander Schröder i starosta Gabriela Lisius.

Z wnioskiem o nadanie odznaczenia państwowego wystąpiła starosta Gabriela Lisius, która w imieniu ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła, wręczyła odznaczenie Michałowi Aleksandrowi Schröderowi. Laudację na temat odznaczonego odczytał członek Zarządu Powiatu Jacek Thiel. Michał Aleksander Schröder od 2006 r. związany jest z organizacjami pozarządowymi, w tym fundacją „Źródło Radości” im. ks. Piotra Mazura oraz z fundacją „Dom Mojego Brata”. Pracował m.in. na rzecz chorych na stwardnienie rozsiane, wnioskując do ministra zdrowia oraz prezesa NFZ o stałe i bezpłatne leczenie SR bez względu na wiek i zaawansowanie choroby.

Odznaczony organizował konferencje oraz wywiady w lokalnych mediach, zwracając uwagę na problem leczenia SR na poziomie województwa pomorskiego. Konferencje te odbywały się pod patronatem naukowym prof. dr. hab. n. med. Walentego Nyki, konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie neurologii oraz pod patronatem honorowym pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych, marszałka pomorskiego, starosty wejherowskiego i prezydenta Wejherowa.

Komentarzy (0)
Dodaj komentarz