Nowe obowiązki gmin

Znowelizowana ustawa o Utrzymaniu Czystości i Porządku spowoduje rewolucję w dziedzinie zagospodarowania i wywozu odpadów komunalnych. Nowe obowiązki i cała odpowiedzialność za odbiór odpadów, ich wywóz, a także odzyskiwanie i przetwarzanie spadnie na samorządy lokalne.

Nowe przepisy, wynikające z dyrektyw unijnych, zostaną wprowadzone według określonego harmonogramu, najpóźniej do 1 lipca 2013 roku.
Wejherowscy radni, urzędnicy i dyrektorzy jednostek miejskich poznali nowe przepisy dzięki prezentacji na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Nowe zasady wyjaśniał Tadeusz Wiśniewski, przewodniczący Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki.
Prezydent Krzysztof Hildebrant podkreślił, że rewolucja dotyczy obowiązków samorządów, związanych z utrzymywaniem czystości w miastach i gminach.

ZA WYWÓZ ŚMIECI ZAPŁACIMY MIASTU
Najważniejszą zmianą, związaną z nowelizacją tzw. ustawy śmieciowej jest przejęcie przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych.
]Właściciele posesji nie będą już sami podpisywać umów z firmami, wywożącymi odpady, a tym samym nie będą samodzielnie zlecać wywozu śmieci.
Opłatę za wywóz śmieci mieszkańcy będą uiszczać do miejskiej kasy, natomiast obowiązkiem gminy będzie przeprowadzenie przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od mieszkańców.
W związku z tym konieczne będzie przekształcenie zakładów komunalnych w spółki prawa handlowego, ponieważ tylko takie podmioty będą mogły startować w przetargach na odbiór odpadów organizowanych przez samorządy.
Ten wymóg dotyczy Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie, który zostanie przekształcony w spółkę.

GMINA ODPOWIEDZIALNA
– Gmina przejmie odpowiedzialność za odpady i system ich zagospodarowania – powiedział Tadeusz Wiśniewski. – Gmina ma obowiązek wskazać miejsce, gdzie mają trafić odpady. Musi też zadbać o selektywną ich zbiórkę.
Jak zauważył przewodniczący Rady Miasta Leszek Glaza, będzie sporo pracy na komisjach i koniecznych spotkań z ekspertami.
– Czasu mamy niewiele, więc czekając na dokładne wytyczne, czyli rozporządzenia ministra, możemy przygotowywać projekty uchwał w tej sprawie.
Rada Miasta ma obowiązek uchwalić regulamin gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zasady pobierania opłat.
– Spotkanie uświadomiło nam, ile trudnych zagadnień do rozwiązania przed nami: od segregacji odpadów, poprzez regulaminy, przetargi, powołanie spółki, po ustalenie opłat – mówił prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. – Podchodzimy do tego z powagą, a szczególnie leży nam na sercu sprawa Zakładu Usług Komunalnych i ochrona miejsc pracy w tej firmie.

CELE ZMIAN SYSTEMU

– zmniejszenie ilości odpadów, zwłaszcza ulegających biodegradacji, kierowanych na składowisko śmieci
– uszczelnianie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
– selektywne zbieranie odpadów „u źródła”
– całkowite wyeliminowanie nielegalnych wysypisk
– monitorowanie postępowania z odpadami
– podział województwa na regiony gospodarki odpadami

ZESPÓŁ ROBOCZY

Na wniosek prezydenta Wejherowa, radni wybrali członków zespołu roboczego, który zaplanuje prace, związane z wprowadzeniem w życie tzw. ustawy śmieciowej w naszym mieście. W skład zespołu weszli:
członkowie prezydium Rady Miasta, czyli przewodniczący Rady Miasta Leszek Glaza i dwaj wiceprzewodniczący – Wojciech Kozłowski i Maciej Łukowicz,
zastępca prezydenta Piotr Bochiński
oraz radca prawny Joanna Naczk.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.