Kiedy jazda pod wpływem alkoholu jest wykroczeniem

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy kto prowadzi pojazd mechaniczny po użyciu alkoholu w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, popełnia wykroczenie, które zagrożone jest karą aresztu lub karą grzywny nie niższą niż 50 zł.
Wykroczenie popełnia także osoba, która znajduje się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka (np. narkotyków), która na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi inny pojazd, nie będący pojazdem mechanicznym np. rower, albo zaprzęg konny.
Prowadzenie pojazdów w stanie po użyciu alkoholu oznacza, że zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 do 0,5 promila alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm sześc. (co wychodzi na jaw, kiedy policjant każe nam dmuchać w przysłowiowy balonik).
Przekroczenie tych progów oznacza, iż zostaje popełnione przestępstwo, a wówczas zagrożenie karne jest o wiele surowsze, aniżeli w przypadku popełnienia wykroczenia.
Przez ruch lądowy rozumiemy poruszanie się nie tylko po drogach publicznych i w sferze zamieszkania, ale także w miejscach, w których ruch się odbywa w bardzo niewielkim stopniu – natężeniu (np. na drogach polnych).
Ruch lądowy jest pojęciem szerszym od drogi publicznej, tak więc przykładowo jazda rowerem po drodze polnej w stanie po użyciu alkoholu nie będzie wykroczeniem.
Karą za popełnienie powyższych wykroczeń jest nie tylko orzeczona przez sąd grzywna lub areszt, ale co najważniejsze, Sąd obowiązkowo orzeka o zakazie prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Adwokat
Dariusz Budnik
Gdynia,
ul. Świętojańska 61/2
www.adwokatbudnik.pl
tel. 790-410-250

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.