Starosto „weź się do roboty”

Od 1 maja br. za drogi powiatowe w Wejherowie, czyli główne ulice w mieście odpowiada starosta wejherowski. Zarząd nad tymi drogami przeszedł bowiem do powiatu. 

Niestety, stan dróg powiatowych znacznie się pogorszył, a porządek pozostawia wiele do życzenia, co sygnalizują nam oburzeni mieszkańcy. Jeden z mieszkańców sugerował, żeby starosta „wziął się do roboty” i skosił jak najszybciej trawę bo lada dzień zaczną odwiedzać nas turyści i wstydu będzie co nie miara.
Zresztą, wystarczy spojrzeć na zdjęciach. Pozostaje mieć nadzieję, że to przejściowe problemy, a sytuacja nie wynika z niekompetencji czy złej woli pana starosty. Będziemy się bacznie przyglądać poboczom powiatowych dróg.

Pięknie rozwinięta i bujna zieleń na ul. Pomorskiej w Wejherowie! Tylko, że to trawa sięga kolan i widać tam chwasty. Nie tak powinna wyglądać główna ulica na Oś. Kaszubskim. Zgodnie z art. 20 pkt. 16 Ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych do zarządcy drogi, w tym wypadku powiatowej, należy „utrzymywanie zieleni przydrożnej”. Czy starosta wejherowski nie zamierza wykonywać swoich obowiązków?
Pięknie rozwinięta i bujna zieleń na ul. Pomorskiej w Wejherowie! Tylko, że to trawa sięga kolan i widać tam chwasty. Nie tak powinna wyglądać główna ulica na Oś. Kaszubskim. Zgodnie z art. 20 pkt. 16 Ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych do zarządcy drogi, w tym wypadku powiatowej, należy „utrzymywanie zieleni przydrożnej”. Czy starosta wejherowski nie zamierza wykonywać swoich obowiązków?

Panie starosto, czekamy jeszcze na ławki.
Przypomnijmy, że od 1 maja 2011 r. starosta zarządza następującymi ulicami:
Sobieskiego, Sucharskiego, Partyzantów, Pomorska, Prusa , Rybacka, Chopina, Jagalskiego, Graniczna, Przemysłowa, Tartaczna, Sikorskiego, Odrębna, 12 Marca, Judyckiego, Rzeźnicka , Św. Jana, 10 Lutego, Dworcowa, Wniebowstąpienia, Reformatów, Mickiewicza, Kościuszki, Strzelecka.

Na drogach powiatowych w Wejherowie starosta nie ustawił koszy na śmieci, podobnie nie zadbał o ławki dla przechodniów. Pojawiły się za to worki ze śmieciami.... Tymczasem zgodnie z art. 5 ust. 4 pkt. 1 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do obowiązków zarządu drogi należy „zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych (czyli w koszach na śmieci, a nie w workach! – przypis redakcji) i utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym”. Bez komentarza.
Na drogach powiatowych w Wejherowie starosta nie ustawił koszy na śmieci, podobnie nie zadbał o ławki dla przechodniów. Pojawiły się za to worki ze śmieciami…. Tymczasem zgodnie z art. 5 ust. 4 pkt. 1 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do obowiązków zarządu drogi należy „zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych (czyli w koszach na śmieci, a nie w workach! – przypis redakcji) i utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym”. Bez komentarza.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.