W drodze do pracy

Grudzień był ostatnim miesiącem realizacji przez MOPS w Wejherowie projektu systemowego „W drodze do pracy” w roku 2011. Czas więc na podsumowanie działań.

Projekt systemowy realizowany jest w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i Upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2008-2013.
W roku 2011 podpisano 34 kontrakty socjalne na udział w projekcie systemowym, w którym uczestniczyło 28 kobiet i 5 mężczyzn. Wśród uczestników znalazły się zarówno osoby bezrobotne, bierne zawodowo jak i pracujące o różnicowanym wieku i poziomie wykształcenia.
Sukces projektu jest zwieńczeniem pracy wielu osób. Na szczególną uwagę zasługują beneficjenci ostateczni projektu. To dzięki ich zaangażowaniu, systematyczności oraz ogromnej chęci zrobienia czegoś dla siebie, możemy mówić dziś o sukcesie. Uczestnicy przeszli przez wiele etapów aktywnej integracji i wzięli udział w proponowanych, z myślą o ich przyszłości, warsztatach kursach i szkoleniach.
Pierwszym działaniem, którym objęci zostali uczestnicy, były zajęcia z doradcą zawodowym i psychologiem. Zajęcia grupowe oraz indywidualne przeprowadzone zostały w celu zbadania preferencji zawodowych beneficjentów, ocenie ich własnych predyspozycji oraz opracowaniu indywidualnych ścieżek rozwoju zawodowego, co było podstawą zorganizowania kursów zawodowych.
Dla potrzeb uczestników projektu zorganizowane i przeprowadzone zostały m.in. kursy: komputerowy, kosmetyczny, pracownika administracyjno-biurowego, księgowości i rachunkowości, sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej, opiekuna osoby starszej, profesjonalnego szycia firan, kucharza, barmana – kelnera z obsługą kasy fiskalnej, kasjera walutowego jak również pracownika magazynu z obsługą wózków jezdniowych, operatora koparko ładowarki, spawacza, kurs elektryka z uprawnieniami elektroenergetycznymi SEP do 20kV oraz prawa jazdy kat. B, C i D.
W tym roku szczególnie zwracano uwagę na politykę równości płci oraz starano się łamać stereotypowe podejście do wykonywania określonych typów zawodów. Dodatkowo wszyscy beneficjenci objęci zostali kompleksowymi badaniami z zakresu medycyny pracy.
Oprócz wsparcia w formie warsztatów w Klubie Integracji Społecznej oraz kursów zawodowych beneficjenci korzystali z darmowych dojazdów na zajęcia.  W czasie trwania szkoleń dzieci uczestników projektu objęte były opieką przedszkolną oraz brały udział w zorganizowanych zajęciach w świetlicach szkolnych. Łącznie w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych uczestniczyło 21 dzieci.
– Jesteśmy bardzo dumni ze wszystkich uczestników, którzy podjęli trud polepszenia swojej sytuacji na rynku pracy i wzięli udział w zaproponowanych formach wsparcia Szczególne uznanie należy się osobom, które kończąc udział w projekcie podjęły zatrudnienie, a jest to pięć pań. Zdajemy sobie jednak sprawę, że zrealizowanie owego projektu jedynie w niewielkim stopniu ograniczyło skutki długotrwałego bezrobocia, jednakże wierzymy również, że małymi krokami możemy dążyć ku lepszemu. Liczymy, że w działaniach podejmowanych na rok 2012 nie zabraknie osób chętnych do powtarzania sukcesów beneficjentów z lat ubiegłych.  – mówi Kierownik Projektu Emilia Marzejon.
Przypominamy, iż nabór chętnych do udziału w projekcie systemowym w roku 2012 rozpocznie się z początkiem lutego 2012.
Projekt systemowy skierowany jest do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo lub zatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 lata), korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.
Szczegóły naboru ogłoszone zostaną z początkiem nowego roku i dostępne będą w siedzibie wejherowskiego MOPS przy ul. Kusocińskiego 17 – biuro projektu pok. 14.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej:
www.mops.wejherowo.pl/systemowy

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.