Aktywna integracja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie uroczyście zakończyło projekt „Wsparcie aktywnej integracji w powiecie wejherowskim” współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W konferencji na zakończenie projektu  uczestniczyli niepełnosprawni beneficjenci objęci Programem Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, wychowankowie biorący udział w indywidualnym programie usamodzielnienia, rodziny zastępcze, jak również rodziny z ograniczonymi prawami rodzicielskimi.
Wszyscy otrzymali certyfikat, potwierdzający udział w projekcie oraz materiały promocyjne. Konferencję uświetnił występ wychowanek z wejherowskiej filii Ogniska Wychowawczego im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”.
Głównym celem projektu była aktywizacja zawodowa, społeczna i zdrowotna osób biorących udział w projekcie, a także zwiększenie szans na rynku pracy oraz wsparcie rodzin, którym ograniczono prawa rodzicielski poprzez umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych. Celem projektu było również wzmocnienie rodziny i przygotowanie jej do podejmowania decyzji oraz działań w sytuacjach problemowych.
Wsparciem zostało objętych 4 wychowanków, 45 osób niepełnosprawnych oraz 9 rodzin wraz z otoczeniem.
W ramach programu prowadzone były zajęcia z informatyki, kurs zarządzania własną firmą, kurs języka angielskiego, a także zajęcia psychologiczne, konsultacje z doradcą ds. zatrudnienia oraz doradcą ds. osób niepełnosprawnych. Dużym powodzeniem cieszyły się zajęcia z wyrobu biżuterii i malarstwa.
Ważnym elementem projektu były też działania o charakterze środowiskowym, mające na celu poprawę aktywności społecznej i fizycznej, dążące do integracji środowiskowej. W tym celu został zorganizowany piknik integracyjny dla uczestników pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych.

Konferencja, podsumowująca projekt „Wsparcie aktywnej integracji” odbyła sie w grudniu w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.
Konferencja, podsumowująca projekt „Wsparcie aktywnej integracji” odbyła sie w grudniu w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.

Integracji służył też dwudniowy wyjazd do Wioski Garncarskiej w Kamionce, gdzie uczestnicy wzięli udział w warsztatach garncarskich, zdobnictwa papieru czerpanego oraz zdobnictwa wyrobów z gliny. Przy tej okazji mogli poznać możliwości założenia własnej działalności przy wykorzystaniu tradycji regionalnych, ze wsparciem funduszy z Unii Europejskiej.  
Zajęcia na kręgielni, basenie, nordic-walking miały pomogły zdobyć umiejętność organizowania aktywnego spędzania wolnego czasu oraz korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.