Prezydent zaprasza mieszkańców

Rada Miasta Wejherowa wraz z Prezydentem Miasta przystąpiła do opracowania Strategii Rozwoju Wejherowa na lata 2012-2022. To bardzo ważny dokument, który określi cele i kierunki rozwoju naszego miasta na wiele lat oraz będzie podstawą do podejmowania decyzji.

– Chcemy opracować strategię dla Wejherowa wspólnie z mieszkańcami – mówi Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. – Dlatego zapraszamy wejherowian do udziału w tych pracach. Gorąco zachęcamy do konsultacji społecznych.
Punktem wyjścia do dalszych prac jest Strategia Rozwoju Wejherowa w latach 2002-2011, która została zaktualizowana pod koniec 2005 roku. Zdała ona egzamin i na jej bazie zostanie opracowany nowy dokument.
Jest ona zaprezentowana na stronie internetowej urzędu miejskiego do wykorzystania razem z informacją o realizacji każdego z 15 celów strategicznych z wybranego wariantu rozwoju w latach 2002-2011 oraz posiadanymi analizami.
– Prosimy o zgłaszanie propozycji nowych celów i kierunków działania lub zmiany istniejących w dotychczasowej strategii, pomysłów na priorytety i misję oraz innych uwag – mówi Krzysztof Gajewski, przewodniczący Rady Programowej ds. Strategii.

AK

Pomoc w internecie
Na stronie miasta www.wejherowo.pl przygotowana została specjalna zakładka Strategia Rozwoju Wejherowa na lata 2012-2022, na której zamieszczono podsumowanie poprzedniej strategii i materiał pomocny do wytypowania kolejnych celów do realizacji w naszym mieście.

Propozycje do 16 stycznia
Propozycje można w formie pisemnej przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Wejherowie lub złożyć w kancelarii urzędu oraz przesłać drogą elektroniczną na adres: strategia@wejherowo.pl do dnia 16 stycznia 2012 roku.
Rada Programowa ds. Przygotowania Strategii Wejherowa na lata 2002-2012, którą powołała Rada Miasta, będzie analizowała propozycje podpisane imieniem i nazwiskiem.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.