Powiat wejherowski w gdańskim obszarze

Powiat Wejherowski przystąpi do Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny z siedzibą w Gdańsku. Uchwałę w tej sprawie podjęli niedawno radni powiatowi, choć nie wszyscy akceptowali ten pomysł.

 

Do przystąpienia do Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny gorąco namawiał radnych starosta Józef Reszke, przekonując o korzyściach płynących ze współpracy samorządów w ramach takiej organizacji. 

Bez entuzjazmu
– Żyjemy w metropolii, mamy coraz więcej wspólnych spraw, a razem można więcej zdziałać – tłumaczył starosta.
Wątpliwości mieli jednak radni Grzegorz Gaszta i Witold Reclaf, którzy m.in. przypomnieli, że na wcześniejszym spotkaniu samorządowców z inicjatorem stowarzyszenia, prezydentem Gdańska Pawłem Adamowiczem, nie było entuzjazmu w tej sprawie.
– Co będzie, jeśli do tego stowarzyszenia nie przystąpią niektóre gminy w naszym powiecie – pytał G. Gaszta. Powołując się na relację w prasie, W. Reclaf powiedział, że działalnością w stowarzyszeniu nie są zainteresowane władze Rumi i Wejherowa.
Wiadomo, że przeciwna jest również Gdynia. Pozostali samorządowcy też patrzą z rezerwą na tę inicjatywę Gdańska.

Przewodniczący strofuje radnych
Gdy radny Reclaf na poparcie swoich argumentów usiłował zacytować artykuł w „Dzienniku Bałtyckim”, przewodniczący Rady Powiatu cały czas mu przerywał.
– Proszę nie czytać gazet! – strofował radnego Wiesław Szczygieł, nie pozwalając na spokojną wypowiedź.
Ostatecznie uchwałę podjęto przy dwóch głosach wstrzymujących się.
Poza tym podjęto m.in. uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu wejherowskiego na rok 2011 oraz zatwierdzono sprawozdanie finansowe Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. Radni przyjęli też m.in. zasady udzielania dotacji celowej z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Aktywizacja zawodowa
Wobec trudnej sytuacji na rynku pracy, Rada Powiatu jednogłośnie zaakceptowali wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z utworzeniem Centrum Aktywizacji Zawodowej. Placówka ma być utworzona ze środków Funduszu Pracy którymi dysponuje Minister Pracy i Polityki Społecznej. W czasie dyskusji podkreślano, że pomocy w znalezieniu pracy potrzebują m.in. absolwenci szkół i uczelni wyższych.

Spór o szkolną salę
Radni PiS wyrazili oburzenie z powodu odmowy przez Zarząd Powiatu odpłatnego wynajęcia sali w liceum w Rumi (szkoła powiatowa) na popołudniowe spotkanie z senator Dorotą Arciszewską-Mielewczyk z mieszkańcami miasta. Przypomnieli, że parlamentarzyści mają prawo do spotkań z mieszkańcami, ale starosta Reszke twierdził, że powinni się spotykać w innych placówkach.
Radni na próżno przekonywali, że szkolne sale służą popołudniami i wieczorami na tego rodzaju spotkania, zwłaszcza jeśli nie ma innego dogodnego miejsca.

Nowoczesny szpital
Podczas sesji wysłuchano sprawozdania z działalności Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie. Dyrektor Andrzej Zieleniewski mówił o rozszerzaniu zakresu usług medycznych i coraz wyższym poziomie leczenia, o nowoczesnym wyposażeniu placówki i o remontach. Mówił również o potrzebach finansowych, zwłaszcza na konieczne inwestycje i zakupy sprzętu.
Wprawdzie szpital prowadzony jest przez Urząd Marszałkowski, ale potrzebuje wsparcia lokalnych samorządów. Korzysta m.in. z pomocy finansowej powiatowego i miejskiego samorządu w Wejherowie.
Anna Kuczmarska

Radni powiatu wejherowskiego podczas ostatniej, majowej sesji w Starostwie.
Radni powiatu wejherowskiego podczas ostatniej, majowej sesji w Starostwie.

Szpital w liczbach
528 łóżek jest do dyspozycji na 16 oddziałach szpitala
30 713 pacjentów w ub. roku na oddziałach stacjonarnych
61 171 osobom w 2010 r. pomocy udzielił Szpitalny Oddział Ratunkowy
31 676 pacjentów skorzystało z pomocy poradni specjalistycznych
170 lekarzy i 436 pielęgniarek i położnych zatrudnionych jest w wejherowskim szpitalu
4 dni to średni czas pobytu w szpitalu (w 1999 roku wynosił 8 dni)
12 000 zabiegów operacyjnych wykonano w 2010 roku (10 lat temu było ich 3 000 rocznie)
4,5 mln zł wyniosły ubiegłoroczne wydatki inwestycyjne
100 mln zł wynoszą roczne dochody szpitala
43 mln zł wynosi ogólne aktualne zadłużenie

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.