Pomoc, inwestycje i wyniki

Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Wejherowie, w roku szkolnym 2010/2011, przedstawiono radnym na ostatniej sesji Rady Miasta. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę o przyjęciu tej informacji, a prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt dziękował dyrektorom placówek oświatowych oraz kadrze pedagogicznej za to, że wspaniale realizują powierzone im zadania. Jest ich wiele, dlatego informacja zaprezentowana na sesji była bardzo obszerna. Zawierała m.in. wiadomości o tworzeniu warunków do prowadzenia oddziałów integracyjnych w mieście. W minionym roku w szkołach podstawowych w Wejherowie funkcjonowało siedem klas integracyjnych. W gimnazjach były dwa oddziały integracyjne. Łącznie w tych oddziałach uczyło się 37 uczniów z niepełnosprawnością.
Z myślą o nich likwidowano bariery architektoniczne w szkołach. W Zespole Szkół nr 3 zbudowano dźwig samonośny zewnętrzny, oddany do użytku w kwietniu br.
W wejherowskich szkołach realizowano również zadania, związane z wyrównywaniem szans edukacyjnych uczniów, znajdujących się w trudnych warunkach materialnych. Z powodu niskich dochodów w rodzinie, 457 uczniów otrzymało stypendia socjalne, a 302 uczniom udzielono pomocy rzeczowej. Siedmioro dzieci otrzymało zasiłki szkolne. W ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”, wsparcie uzyskało ponad 400 uczniów.
Na sesji poinformowano radnych, że 110 uczniów gimnazjów nr 1 i 2 uczestniczyło w projekcie unijnym „Pomorskie – dobry kurs na edukację”:, w ramach którego odbyło się łącznie ponad 1740 godzin dodatkowych zajęć z różnych przedmiotów.
W roku szkolnym 2010/2011 r. w punktach przedszkolnych, w przedszkolach i szkołach gminnych na terenie Wejherowa było 6642 uczniów. W związku z reformą oświaty, 74 sześciolatków rozpoczęło naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej.
W minionym roku szkolnym w placówkach oświatowych gminy miasta Wejherowa pracowało 459 nauczycieli. ponad 70 procent z nich to nauczyciele o najwyższych stopniach awansu zawodowego, czyli nauczyciele mianowani i dyplomowani.
Radni dowiedzieli się także o zrealizowanych inwestycjach oraz o wynikach egzaminów szóstoklasistów i egzaminów gimnazjalnych.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.