Wiedza i nowe doświadczenia

Młodzież Niepublicznej Szkoły Rzemiosła w Wejherowie spędza czas nie tylko na lekcjach i zajęciach praktycznych. W tej placówce nie brakuje ciekawych spotkań, uroczystości i wyjazdów. Mimo, że rok szkolny zaczął się stosunkowo niedawno, w szkolnej kronice odnotowano kilka ważnych wydarzeń. 

Starszy Cechu, Brunon Gajewski i dyrektor szkoły Stanisław Zaleski wręczyli stypendia 35 uczniom, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce.
Starszy Cechu, Brunon Gajewski i dyrektor szkoły Stanisław Zaleski wręczyli stypendia 35 uczniom, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce.

Pod koniec września w auli Niepublicznej Szkoły Rzemiosła odbyło się spotkanie na temat historii rzemieślniczej „Solidarności”. W szkole gościli: poseł na Sejm RP, Jerzy Budnik, członek „Solidarności” w wejherowskim Cechu Rzemiosł – Stefan Bołtrukanis oraz Mirosław Lademann, który opisuje powstanie i organizację zarządu terytorialnego NSZZ ,,Solidarność” indywidualnego rzemiosła w Wejherowie.

HISTORIA CECHU I „SOLIDARNOŚCI”
W spotkaniu uczestniczył Starszy Powiatowego Cechu Rzemiosł w Wejherowie, Brunon Gajewski, który opowiedział o początkach „Solidarności” rzemieślniczej w Wejherowie. Młodzież miała okazję poznać bliżej historię Cechu Rzemiosł Różnych i zaangażowanie rzemieślników w ruch solidarnościowy.
Goście, odwołując się do własnych doświadczeń i przeżyć z tego okresu, starali się uzmysłowić młodzieży, że może być dumna z tego, że może decydować o przyszłości swojego miasta i państwa, swojej małej i dużej Ojczyzny.

Podczas wizyty w niemieckim Schwerinie był czas na pracę i na zabawę.
Podczas wizyty w niemieckim Schwerinie był czas na pracę i na zabawę.

ŚWIĘTO EDUKACJI
Uroczyście obchodzono w szkole również Dzień Edukacji Narodowej.
Z tej okazji w auli odbyło się spotkanie kapelana rzemiosła ks. prałata Tadeusza Reszki, nauczycieli oraz mistrzów szkolących ze Starszym Cechu Brunonem Gajewskim na czele. Gośćmi byli również członkowie Zarządu – podstarszy Cechu Ryszard Pionk, Lucyna Pranschke, Mariusz Gustowski i Mirosław Gaffka, dyrektor biura Cechu – Krzysztof Seroczyński oraz kierownik ds. szkolenia zawodowego – Ewa Dyczyńska.
Pan Brunon Gajewski podkreślił trud nauczycieli oraz wszystkich pracowników szkoły w kształtowaniu osobowości uczniów, przyszłych rzemieślników.

TRUDNO BYĆ NAUCZYCIELEM
Wszyscy mają swój udział w przekazywaniu wiedzy i umiejętności, niezbędnych do wykonywania zawodu oraz przekazywaniu systemu wartości, niezbędnego do funkcjonowania w dorosłym życiu. Uczniowie przygotowali krótki program artystyczny, w którym pokazali, że trudno być uczniem, ale czasem jeszcze trudniej być nauczycielem. W podziękowaniu za wyrozumiałość, cierpliwość w pokonywaniu trudności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności wręczyli nauczycielom i mistrzom szkolącym kwiaty i słodkie upominki.
Podczas tej uroczystości Starszy Cechu, Brunon Gajewski i dyrektor szkoły Stanisław Zaleski wręczyli stypendia 35 uczniom, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce.

Podczas wizyty w niemieckim Schwerinie był czas na pracę i na zabawę.
Podczas wizyty w niemieckim Schwerinie był czas na pracę i na zabawę.

WIZYTA W SCHWERINIE
Również w październiku, uczniowie klas drugich i trzecich, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce uczestniczyli  w wycieczce edukacyjnej do Schwerina w Niemczech. Wycieczkę zorganizowano w ramach wymiany między Powiatowym Cechem Rzemiosł w Wejherowie z jego odpowiednikiem w niemieckim Schwerinie, który jest stolicą landu Meklemburgia-Pomorze Przednie.
Pod opieką dwóch nauczycieli i tłumacza, do zaprzyjaźnionego miasta wyjechało 12 uczniów, szkolących się w różnych zawodach rzemieślniczych: 4 fryzjerki, 4 stolarzy i 4 mechaników pojazdów samochodowych.

PRACA I ZABAWA
Uczniowie brali udział w zajęciach praktycznych w doskonale wyposażonych pracowniach przedmiotowych w Centrum Technologicznym. Podczas zajęć nasza młodzież wspólnie ze swoimi niemieckimi rówieśnikami miała okazję poznać nowe technologie stosowane w szkoleniu fryzjerów, pracować na nowoczesnych maszynach stosowanych w stolarstwie oraz przeprowadzać diagnostykę i naprawę samochodów.
Po zajęciach młodzież miło spędzała czas zwiedzając zabytki miasta i okolic, a wieczorami uczestniczyła w różnych zajęciach sportowych, co sprzyjało integracji uczestników biorących udział w projekcie edukacyjnym.

AK.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.