Pieniądze dla organizacji

Prezydent Miasta Wejherowa przyznał dotacje na 2016 rok dla organizacji pozarządowych, które działają na rzecz miasta i mieszkańców Wejherowa, 
na łączną kwotę 602 500 tys. zł.

Dotacje przeznaczone są na realizację zadań zleconych przez miasto z zakresu sportu, ochrony zdrowia, profilaktyki uzależnienia od narkotyków, przeciwdziałania uzależnieniom, kultury, sztuki i turystyki. Celem jest zwiększanie aktywności społecznej wejherowian, przeciwdziałanie uzależnieniem i patologiom społecznym, zaktywizowanie działalności kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej.
Listę organizacji, zawartą w załączniku do Zarządzenia Prezydenta nr 19/2016 można poznać na stronie internetowej: www.wejherowo.pl

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.