Po informacje do urzędu

Mieszkańcy Wejherowa, którzy chcą usunąć azbest mogą liczyć na pomoc finansową miasta. Aby ją uzyskać, trzeba do 31 stycznia 2016 r. przedłożyć w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wejherowie „Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania”.
Druki można pobrać na stronie www.bipwejherowo.pl, lub w Urzędzie Miejskim przy ul. 12 Marca 195, w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, w pokoju 108 (tel. 58 677 71 16; 677 71 06).
Istnieje także możliwość dofinansowania osób fizycznych, usuwających azbest i wyroby zawierające azbest z miasta Wejherowa. Informacje we tym samym wydziale.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.