Bezpłatna pomoc prawna w powiecie wejherowskim

Wraz z początkiem roku w powiecie wejherowskim rozpoczęły działalność punkty, w których udzielane są bezpłatne porady prawne. Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej zakłada, że darmową konsultację otrzymają: osoby, którym w ciągu ostatnich 12 miesięcy przyznano świadczenie z pomocy społecznej, młodzież do 26 roku życia, seniorzy po ukończeniu 65 lat, kombatanci, weterani, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny oraz ofiary klęsk żywiołowych.
Zakres pomocy prawnej jest szeroki i dotyczy m.in. prawa pracy, prawa cywilnego, spraw karnych, ubezpieczenia społecznego czy spraw rodzinnych.
– Ustawa pozwala na wykorzystanie doświadczenia i dorobku organizacji pozarządowych, dlatego powiat powierzył prowadzenie połowy punktów na swym terenie tym instytucjom – mówiła Gabriel Lisius Starosta Wejherowski. – Punkty będą czynne 5 dni w tygodniu, przynajmniej 4 godziny dziennie. Pomocy udzielać będą adwokaci i radcowie prawni, a w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe także doradcy podatkowi oraz absolwenci prawa, posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie.
Zainteresowani zostaną poinformowani o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach. Ponadto poznają sposoby rozwiązania problemu, który ich dotyczy oraz otrzymają pomoc w sporządzeniu projektu pisma, pod warunkiem jednak, że sprawa znajduje się na etapie przedsądowym i nie toczy się jeszcze postępowanie przygotowawcze.
Mieszkańcy mogą liczyć także na wsparcie przy wypełnianiu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
Warto zaznaczyć, że ustawa nie obejmie spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności oraz z  zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego.
Zadanie dotowane będzie z budżetu państwa, z części będącej w dyspozycji wojewodów przez udzielanie dotacji celowej powiatom. Każdy z punktów otrzyma miesięcznie 5150 zł,  z czego 97% będzie przeznaczone na wynagrodzenie z tytułu umów, a pozostałe 3% na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej projektu.
– Zależało nam, aby w każdej gminie powiatu wejherowskiego działał punkt bezpłatnej pomocy prawnej –  mówiła starosta Gabriel Lisius.  – Dzięki temu mieszkańcy nie będą skazani na pokonywanie niepotrzebnych kilometrów i zostanie zwiększony dostęp mniej zamożnych mieszkańców powiatu do bezpłatnych porad prawnych.

Adresy punktów świadczących nieodpłatną pomoc prawną w powiecie wejherowskim wraz z harmonogramem pracy:

1.  Wejherowo  – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kusocińskiego 17    
pn.-wt.  8:30-12:30,  śr.-czw. 11:30-15:30,  pt. 10:00-14:00

2.  Wejherowo – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,  ul. Sobieskiego 279 A    
pn.-pt. 15:00-19:00

3.  Miasto Reda – Urząd Miasta – ul. Pucka 9    
pn.-śr. 11:30-15:30,  czw. 13:00-17:00,  pt. 11:15-15:15

4.  Miasto Rumia – Urząd Miasta, ul. Sobieskiego 7    
pn. 13:00-17:00, wt. – pt. 7:30-11:30

5.  Gmina Wejherowo – Bolszewo, ul. Reja 9    
pn.-czw.  10:00-14:00,  pt. 12:00-16:00

6.  Choczewo –  Urząd Gminy, ul. Pierwszych Osadników 17    
pn. 11:00-15:00, pt. 11:00-15:00

7.  Łęczyce – przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
ul. Długa 42B  –  wt. 8:00-12:00, śr. 11:00-15:00, czw. 8:00-12:00

8.  Szemud – Urząd Gminy, ul. Kartuska 13
wt. 11:30-15:30,  czw. 8:00-12:00

9.  Linia  –  Urząd Gminy, ul. Turystyczna 15    
pn. 7:30-11:30, śr. 11:30-15:30, pt. 7:30-11:30

10.  Gniewino – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Pomorska 40/1    
wt. 10:00-14:00, śr. 14:00-18:00, pt. 14:00-18:00

11.  Luzino – Urząd Gminy, ul. 10 Marca 11    
pn. 14:00-8:00, czw. 10:00-14:00

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.