Uznanie dla nauczycieli

Jedenaścioro nauczycieli wejherowskich placówek oświatowych otrzymało Nagrody Prezydenta Wejherowa. Miejska uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Wejherowie.

Nagrodzeni nauczyciele wraz z prezydentem Wejherowa i jego zastępcą.
Nagrodzeni nauczyciele wraz z prezydentem Wejherowa i jego zastępcą.

-W Dniu Nauczyciela wyrazy uznania należą się wszystkim pracownikom oświaty: dyrektorom, nauczycielom, wychowawcom, a także pracownikom administracji i obsługi – powiedział prezydent Wejherowa, Krzysztof Hildebrandt. – Każdy z nich ma swój udział w zdobywaniu wiedzy i kształtowaniu osobowości ucznia. Największy obowiązek ciąży na nauczycielu, który musi dotrzeć do ucznia i pomóc mu w opanowaniu wiedzy, musi go motywować i wspierać. Odpowiedzialna jest rola dyrektorów szkół. To dzięki ich pracy, ich zaradności i zdolnościom menedżerskim, szkoły sprawnie funkcjonują i tętnią życiem. 
Jak podkreślił prezydent, władzom miasta leży na sercu edukacja młodego pokolenia, ponieważ dobrze wykształcona i wychowana młodzież stanowi o wartości każdej lokalnej społeczności. Dlatego priorytetem wszystkich działań samorządu jest tworzenie jak najlepszych warunków do kształtowania młodych umysłów.
– Współczesny polski nauczyciel to człowiek wszechstronnie wykształcony, posiadający kwalifikacje do nauczania jednego lub więcej przedmiotów – dodał zastępca prezydenta Wejherowa, Bogdan Tokłowicz.

AK.

Nagrodzeni
Za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
i opiekuńcze nagrody otrzymali:
Danuta Kulling i Olga Tomaszewska
ze Szkoły Podstawowej nr 9,
Longina Wojciechowska-Klecha i Barbara Strzęciwilk z Gimnazjum nr 1, 
Izabela Sikora z Zespołu Szkół nr 1,
Hanna Klecha z Zespołu Szkół nr 2,
Małgorzata Rogowska i Edyta Bryc
z Zespołu Szkół nr 3,
Beata Słupianek-Fiołka i Andrzej Gredecki
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2
Bożena Gessler z Przedszkola Samorządowego nr  2.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.