Jest budżet gminy na 2016 rok

Radni gminy Luzino uchwalili budżet na 2016 rok. Zdecydowali też o wysokości opłat i podatków lokalnych, obowiązujących w przyszłym roku. Wszystkie uchwały były akceptowane jednogłośnie, więc sesja Rady Gminy przebiegła szybko i sprawnie.

Radni gminy Luzino na ostatniej sesji podejmowali uchwały jednogłośnie.
Radni gminy Luzino na ostatniej sesji podejmowali uchwały jednogłośnie.

Jak wyjaśnił przewodniczący Rady Gminy Luzino Bartłomiej Formela, wszystkie projekty uchwał były dyskutowane i szczegółowo omawiane na komisjach merytorycznych, więc podczas obrad Rady dyskusji już nie było.
Radni zdecydowali, że, podatki od nieruchomości zostaną na dotychczasowym poziomie. Podatki od środków transportu nieco obniżono, co może zachęcić firmy do lokowania swych siedzib w gminie Luzino. W przyszłym roku wzrosną opłaty za wodę i ścieki, które będą jednakowe dla wszystkich odbiorców. Stawka za wodę będzie wynosić 3 zł plus VAT, a za kanalizację 4,90 zł plus VAT.
Dochody w budżecie gminy na 2016 rok gminne wyniosą ponad 58,6 mln zł, a wydatki ponad 53,8 mln zł. Nadwyżka dochodów zostanie przeznaczona na spłatę kredytów. Najważniejszy dla gminy dokument uchwalono jednogłośnie.
– To trudny budżet, który jest wynikiem kompromisu, bo nikt zapewne nie jest do końca usatysfakcjonowany – stwierdził przewodniczący RG Bartłomiej Formela. – Dzięki spłacie długów, możemy przygotować się do dużego zadania na najbliższe lata: kanalizacji Luzina, Kębłowa i Robakowa.
Ok. 300 tys. zł przeznaczono w budżecie na realizację zadań z funduszu sołeckiego. Zarówno budżet gminy na 2016 rok, jak i wieloletnia prognoza finansowa, przyjęta na tej samej sesji zakładają realizację kilku inwestycji. Zaplanowano budowę sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. L. Bądkowskiego w Luzinie (gmina będzie się starała o dofinasowanie tej kosztującej ok. 6 mln zł inwestycji) oraz wspomnianą już budowę kanalizacji, przy dofinasowaniu ze środków NFOŚiGW. Obie inwestycje rozpoczną się prawdopodobnie na początku 2017 roku.
Anna Kuczmarska

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.