Pomoc dla bezdomnych

Sezon zimowy zbliża się szybkimi krokami. Spadek temperatury  stanowi poważne zagrożenie, szczególnie dla osób bezdomnych.  Ważne jest, aby osoby takie wiedziały, że są dla nich miejsca, gdzie bezpiecznie mogą przetrwać mrozy.

Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej, za osobę bezdomną uważa się „osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych i nigdzie niezameldowaną na pobyt stały w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych”.
Jednak bezdomność jest przede wszystkim zjawiskiem społecznym, ponieważ  ani formalne prawo do zamieszkania w danym lokalu ani brak tego prawa nie przesądzają o bezdomności. Możliwe są np. sytuacje, gdy konflikt  rodzinny uniemożliwia faktyczne współzamieszkiwanie w lokalu, w którym jest się zameldowanym  lub też potrzeby mieszkaniowe są w pełni zaspokajane, pomimo braku zameldowania i formalnego prawa do zamieszkiwania w danym lokalu.
Na ogół  jednak pojęcie bezdomności odnosi się do osób całkowicie pozbawionych jakiegokolwiek schronienia. Dla tych ludzi mieszkaniami są dworce kolejowe, piwnice, klatki schodowe, czy nawet śmietniki.
Trudne warunki atmosferyczne i niska temperatura  podczas jesieni oraz zimy mogą stanowić poważne zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale również  dla życia osób bezdomnych. Z tego względu, wzorem ubiegłych lat, w siedzibie Miejskiego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Wejherowie w dniu 19.10.2015 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli  władz Wejherowa, służb i instytucji pomocowych, dotyczące przygotowania procedury postępowania w zabezpieczaniu osób bezdomnych w sezonie zimowym.
Pracownicy socjalni, policjanci oraz strażnicy miejscy w ramach wykonywanych obowiązków będą systematycznie rozpoznawać miejsca, w których mogą przebywać  osoby bezdomne  m.in. altanki na ogródkach działkowych, kanały i węzły ciepłownicze, klatki schodowe  czy pustostany.
W przypadku napotkania w tych miejscach osób bezdomnych, będą proponować im wsparcie m.in. w postaci skierowania do schroniska. Pomimo tego, że osoby bezdomne nie zawsze chcą skorzystać z oferowanej pomocy, otrzymają zapewnienie, że w każdej chwili mogą zmienić zdanie.
Może się jednak zdarzyć, że przedstawicielom instytucji nie uda się dotrzeć do wszystkich potrzebujących. Dlatego tak ważne jest reagowanie na to, co dzieje się wokół nas. Zainteresujmy się koczującymi w naszym otoczeniu osobami bezdomnymi, ale także losem sąsiadów bądź innych osób, które są niepełnosprawne, samotne, w podeszłym wieku i wymagają pomocy.
Jeśli nie będziecie Państwo mogli im pomóc osobiście, poinformujcie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie, Straż Miejską lub Policję.
Nie przechodźcie obojętnie również obok osób nietrzeźwych, a szczególnie tych znajdujących się pod znacznym działaniem alkoholu. Reakcja ze strony przechodnia może uratować taką osobę przed wychłodzeniem bądź zamarznięciem. Noc spędzona jesienią czy zimą na wolnym powietrzu, przy dodatkowym osłabieniu organizmu, może się skończyć tragicznie.
Zgłoszenia na Policję można kierować pod alarmowe numery 997 lub 112.
Należy pamiętać, że bezdomność to nie zawsze jest wybór. Osoby bez domu, koczujące na terenie miasta, mogą chcieć zmienić swój los i tylko od ludzi którzy pomogą im wyjść z tego życiowego zakrętu zależy, czy być może następną zimę spędzą w godnych warunkach.
Nie bądźmy obojętni.

Każda osoba bezdomna przebywająca na terenie Wejherowa może uzyskać pomoc w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie
ul. Kusocińskiego 17,   84-200 Wejherowo
w godzinach pracy MOPS, tj:
pn. 7.30 – 17.00
wt.-czw. 7.30 – 15.30
pt. 7.30 – 14.00

Osoba do kontaktu:  
Małgorzata Czerniawska – pracownik socjalny
Tel. 58 677 79 90, 58 677 79 60

Komendzie Straży Miejskiej w Wejherowie
pl. Jakuba Wejhera 8,  84-200 Wejherowo

Osoba do kontaktu:
Anna Blok, tel. 58 677 70 52
Całodobowy telefon dyżurny: 58 677 70 40

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.